Drugi vakifski iftar IKB-a 2024.

U subotu, 06. aprila 2024. godine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je priredio svoj drugi po redu vakifski iftar ovog ramazana na kome je prisustvovalo nekoliko desetina vakifa IKB-a kao i onih koji su doprinijeli izgradnji i funkcionalnosti IKB-a. Prisjetili smo se i onih vakifa koji su preselili na ahiret, a sebe su ugradili u trajno dobro – Vakuf – od kojeg danas imamo svi koristi, ali i pokoljenja koja dolaze.

Imam IKB-a, Advan ef. se obratio gostima te zahvalivši im na održavanju IKB-a kroz različite oblike od financijskog učešća u akcijama koje vodi i potrebama koje ima pa do sudjelovanja u raznim sekcijama koje čine aktivnu komponentu IKB-a, prisjetio se vremena kada se ovaj džemat suočio sa kupovinom današnjeg prostora u vremenima kada je to bio veliki izazov i odvažan korak za Bošnjake u Berlinu. Advan ef. se zahvalio Allahu na toj blagodati te naglasio da je potreba čovjeka da bude dio zdrave zajednice od bitnih postulata naše vjere. Stoga je i Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu u funkciji izgradnje zdravog društva koje pomaže sebi i drugima, sije dobro u svoju korist, a ni na čiju štetu.