Dr. Merim Omerhodžić u posjeti IKB-u

Dr. Merim Omerhodžić u posjeti IKB-u

u okviru redovnih tribina subotom uveče, 03. decembra, gost predavač bio je Dr. Merim Omerhodžić, ljekar spec. neurohirurg na univerzitetskoj klinici u Sarajevu. U svom predavanju, naslovljeno “Islam i medicina”, Dr. Omerhodžić je govorio o bitnosti prevencije u suzbijanju bolesti, prije svega tradicionalnim formama liječenja. Kako moderna školska medicina vrlo efikasno liječi akutna oboljenja, tradicionalne alternativne forme su te, koje doprinose balansu u interakciji tijela i vanjskih faktora te primjenom viševjekovnih metoda, čovjek biva u stanju održati zdravlje duha i tijela. Posebnu pažnju prisutnih izazvala je tema hidžama, svojevrsni način liječenja puštanjem suvišnih štetnih materija iz tijela. Metoda koju pominje poslanik islama Muhammed, a.s., i koju savjetuje svojim sljedbenicima da je primjenjuju.