Delegacija Evropske komisije iz Brisela u posjeti IKB-u

Delegacija Evropske komisije iz Brisela u posjeti IKB-u

U srijedu, 13. novembra 2019. godine, IKB je posjetila delegacija tzv. „Preventivnog tima“ Evropske komisije, koja je u okviru posjete Berlinu posjetila naš džemat kako bi se upoznala sa radom naše zajednice i naobrazbom imama u Njemačkoj. Posjetu je koordinirao Odjel Konferencije o Islamu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke, koji je ovom posjetom imao za cilj da predstavnike iz raznih EU zemalja upozna sa stanjem islamskih zajednica u Njemačkoj, te prevashodno načinom dolaska i obrazovanja imama u džamijama. Evropska komisija ovim timom omogućava pojedinim članicama bitnu mrežu o temama prevencije i prenosa znanja o datostima koje su u pojedinim državama EU dijametralno različite. Tako je i sa stanjem islamskih zajednica u Njemačkoj, koje, za razliku od manjih i drugih zemalja, imaju drugačiji status.

Naše goste smo upoznali o samom nastanku i stasavanju džemata, te o potrebama koje su bile nužne i različite prije i sad. Vezano za samu naobrazbu imama, naši imami su predstavili svoju pozadinu i edukaciju kao svršenici bosansko-hercegovačkih medresa, potom kao apsolventi prestižnih fakulteta u arapskom i zapadnom svijetu. Ovakva bošnjačka pozadina je bitna, kako bi shvatili posebnu ulogu imama i njegovu multiplikatorsku funkciju u džematu, te tumačenje vjere kao bitan uticaj na vjernike koji posjećuju džemat. Uloga imama u Njemačkoj je time veća što su naše zajednice, pored osnovne džematske uloge, mnogo više od toga. Vrlo često su to mjesta nacionalnog i kulturološkog obitavanja naših ljudi u dijaspori, kojima je potrebna afirmacija i identifikacija kroz rad džemata.

Stoga smo poseban osvrt stavili na svakojaku intenzivnu komunikaciju sa svim relevantnim institucijama u Berlinu i Njemačkoj, kako bismo time postigli navedeno i bili relevantan faktor formiranja društvene zbilje u našem gradu. U Njemačkoj još nismo iznašli nosiva rješenja za adekvatno situiranje imama i njihovog rada, te su izloženi „klimavim“ pravnim omeđenjima pravnoga statusa udruženja građana, kako se svi naši džemati u Njemačkoj pravno vode.

U jednosatnom razgovoru, prije nastavka svoje posjete i odlaska u turski džemat, konstatirali smo da su Centri islamske teologije na njemačkim univerzitetima bitan progres za muslimane i osiguravanje kadra za budućnost. Isto tako je potrebna uska saradnja Centara sa džematima. Prijeka potreba je svakako osposobljavanje i porfesionaliziranje rada džemata, kako bi svršenicima Islamske teologije rad u džematu bio dovoljno „atraktivan“, što aktuleno, usljed navedenih organizacijskih manjkavosti džemata, nije slučaj. Nadamo se poboljšanju ovog stanja u budućnosti, koje iziskuje obostrani i predani angažman.