Delegacija džemata Osnabrück u posjeti IKB-u

Delegacija džemata Osnabrück u posjeti IKB-u

U subotu, 01. juna, gosti IKB-a na tribini bili su hafiz mr. Esnaf ef. Begić, asistent na predmetima fikh i usulu-l-fikh na Institutu za islamsku teologiju Univerziteta Osnabrück, imam džemata Osnabrück, Kemal ef. Salihović, predsjednik džematskog odbora, h. Ferhad Ademović i član odbora, Nazim Košuta. Gost predavač, hafiz ef. Begić koji preprema odbranu doktorskog rada, je pored ostalog govorio i o velikim mogućnostima studiranja islamske teologije na univerzitetu Osnabrück čime će budući imami i vjeroučitelji u Njemačkoj biti svršenici ovog univerziteta. Izlaganje hafiza Begića koje je teklo kroz PPT-prezentaciju, plijenilo je pažnju prisutnih, a naročito mladih koji bi eventualno mogli biti potencijalni studenti na ovom univerzitetu.

Image

Image

Image