"> "> "> ">

Dan otvorene džamije u IKB-u

Dan otvorene džamije u IKB-u

U četvrtak, 03. oktobra, IKB je uz ostalih deset džamija u Berlinu “otvorio svoja vrata” za mnogobrojne posjetioce i zainteresirane za više saznanja o instituciji džamije u životu muslimana. Ovaj datum se od 2007. godine u Njemačkoj obilježava kao “dan otvorene džamije” (Tag der offenen Moschee), a pokrovitelj je Koordinacioni odbor muslimana (KRM) koji u saradnji sa džamijama priređuje promocije institucije džamije/mesdžida i to sa jedinstvenim motom. Ovaj put, moto nam je bio “zaštita okoliša – džamije se zalažu”. Tako su naš Centar posjetili mnogobrojni znatiželjnici, koji su, vidno impresionirani da se takav jedan sklad i harmonija od mesdžida do biblioteke krije u ulici Adalbert, obišli prostorije Centra te uz interesantna pitanja saznali kako muslimani održavaju duhovnu komponentu svog bitisanja sa Bogom.

Tako jedan posjetilac pita da li džamija mora imati minaret. Drugog, pak, interesuje zašto su žene tokom zajedničkog namaza u mesdžidu iza muškaraca. Minaret jeste jedno od obilježja džamije po kojem se prepoznaje, ali da bi neki prostor bio džamija/mesdžid ne mora primarno imati minaret, a žene klanjaju iza muškaraca iz praktičnih razloga radi zaštite žene u Islamu od eventualnih nelagodnosti koje bi mogle da nastupe budući da je sastavni dio namaza pregibanje te spuštanje čela i nosa na tle pred Božijom uzvišenošću, bila su objašnjenja vodića u IKB-u koja su zadivili posjetioce.