Dan džamija, 07. maj

Dan džamija, 07. maj

Na današnji dan, 07. maja 1993. godine, prije dvadeset i dvije godine, agresor na Bosnu i Hercegovinu je do temelja porušio Ferhat-pašinu džamiju u Banjaluci. Od tog strašnog događaja kada je u pitanju institucija džamije kod Bošnjaka, 07. maj se obilježava kao Dan džamija.

Preko genocida koji predstavlja sistematsko i unaprijed planirano uništenje jednog naroda – u ovom slučaju bošnjačkog – putem mobilisanja škola, magacina, zadruga, bagera, ljudstva i ostalih mehanizama kako bi se bošnjački gen iskorijenio i zakopao u zemlju, rušenje džamija, biblioteka, kutuphana, mejtefa, mezaretluka, mostova i drugih sakralnih objekata na prostoru kompletne Bosne i Hercegovine predstavlja organizovani način kulturocida i urbicida sa ciljem zakopavanja kulture Bošnjaka.

Uzvišeni Allah, Gospodar svih ljudi u Kur’anu kaže: ”Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim kućama (džamijama) ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (El-Bekare, 114)