Članovi IKB-a na prijemu kod predsjednika SR Njemačke gospodina Joachim Gauck-a u dvorcu Bellevue

Članovi IKB-a na prijemu kod  predsjednika SR Njemačke gospodina Joachim Gauck-a u dvorcu Bellevue

U subotu, 08. septembra, na poziv Predsjedništva SR Njemačke, članovi IKB-a boravili su na građanskoj proslavi predsjednika Joachima Gaucka, koji je na ovu tradicionlanu proslavu pozvao građane Njemačke, kako bi u izravnoj interakciji uputio na značaj komunikacije sa ljudima i vrhovnim državnim vođstvom. Na prijemu kod Predsjednika su u subotu bili okupljeni članovi udruga građana od općeg značaja, volonteri i organizacije, te udruženja koja svojim radom znatno doprinose svakodnevnoj afirmaciji temeljnih životnih principa opće društvene koristi. Tako je i naš Centar, kao vjersko udruženje bilo dio programa, gdje smo se upoznali sa radom Predsjedništva, upoznali prostorije dvorca Bellevue, sjedište Predsjednika te u komunikaciji sa prisutnima razmjenili iskustva u radu. U svom obraćanju, Predsjendik je istakao nužnost zalaganja za dobrobit svih građana u Njemačkoj ka cilju postizanja socijalne pravde i međusobnog uvažavanja. Također smo imali prilku da se lično upoznamo i pozdravimo sa predsjednikom Gauck-om.

 

Image