Članica Bundestaga sa saradnicima u posjeti IKB-u

Članica Bundestaga sa saradnicima u posjeti IKB-u

U četvrtak, 25. maja 2017. godine, zajedno sa članicom Bundestaga, Cemile Giousouf, ugostili smo na ovaj praznični dan 50-ak ljudi iz njene izborne  jedinice grad Hagen, koji su na poziv svoje zastupnice u njemačkom parlamentu, boravili na ekskurziji u Berlinu, gdje im je jedna od stanica bila i naš džemat. Naše goste, koji bijahu u raznom sastavu mladih i starijih, migranata i Nijemaca, prije svega smo upoznali nastankom naše zajednice, od osamdestih do aktuelnih izazova rada, te o uzrocima dolaska naših ljudi u Njemačku, pored ekonomske migracije i izbjegličko ikustvo praćeno ratom, agresijom i genocidom na naš narod, koji dolazeći u Njemačku, strašna iskustva rata sa sobom noseći, u džematu nalaze mjesto susreta, sigurnosti i emotivnog zavičaja.

Nezaobilazna tema pri ovakvim susretima je svakako i debata o islamu i muslimanima, te smo naše goste upoznali sa raznim incijitavama i radu džematu na afirmaciji članova i islamske zajednice, ali i teškom putu iznalaženja trajnih rješenja u samoj organizaciji islamske zajednice u Njemačkoj. Nakon što smo prikazali prostorije našeg džemata, uslijedila je živa diskusija o aktuelno medijski kontroverzno tretiranim temama o muslimanima, gdje se raznolikost stavova raznih grupa ljudi mogla uvidjeti, od zahtjeva za prihvatanjem njemačke kulture do zahtjeva za razumijevanje i migranata i njihovih potreba u društvu. Rezimirajući naš susret, ipak smo se svi složili, da je dijalog i međusobno upoznavanje jedini mogući put ka formiranju jedinstvenog društva, dijeleći zajedničke općeprihvaćene norme humanosti i tolerancije.