Bajramska poruka IKB-a

Bajramska poruka IKB-a

PORUKA DŽEMATLIJAMA

Drage džematlije Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, cijenjeni muslimani,

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Ramazanski bajram je prilika da svako od nas sagleda svoj dunjalučki put koji je prešao, šta prolazi i kako dalje, ako mu je šta ostalo od tog puta do posljednje stanice na njemu, kabura. U našem traženju najboljeg odgovara na to, pomoći će nam Kur’an i praksa Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s.
Allah, dž.š., kaže: ”I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas, 77.)

Došao je čovjek Allahovom poslaniku, Muhammedu, a.s., i rekao mu: ”Allahov poslaniče, reci mi nešto što je kratko i što mogu zapamtiti, a da poslije tebe, o tome ne pitam nikoga!” Muhammed, a.s., mu je rekao:
”Reci: ‘LA ILAHE ILLELLAH’ (samo je Allah Bog) pa u tome ustraj!”
Dragi muslimanu, poštovani mu’mine, cijenjeni muhsine, neka ti LA ILAHE ILLELLAH bude:
•    TEMELJ Tvog životnog identiteta na dunjaluku,
•    IZVOR nadahnuća za činjenje dobra, odustajanja od zla,
•    PODSTREK da čestito i temeljito radiš poslove za koje si zadužen i odgovoran,
•    VODIĆ Tvojim životnim uspjesima i pobjedama,
•    OPOMENA da sve što posjeduješ i stičeš bude na dozvoljen – halal način; da Tvoja hrana bude halal, da Tvoja odjeća bude halal i piće koje piješ da bude halal,
•    MOTIVACIJA da čuvaš, paziš i vodiš brigu za sve ono što ti je povjereno u emanet, na čuvanje,
•    INSPIRACIJA za poštivanje, uvažavanje i cijenjenje čovjeka kao najsavršenijeg Allahovog stvorenja,
•    GENERATOR brige za Tebe, za Tvoju porodicu, Tvoju rodbinu, Tvoj džemat, Tvoju džamiju, Tvoj narod, Tvoju državu,
•    UPUTA da znaš prepoznati pravi put od zablude, istinu od laži, dobro od lošeg,
•    SVJETLO koje će obasjati svaku Tvoju misao, svaku Tvoju riječ i svako Tvoje djelo,
•    ZAŠTITA tvoja od Allahove kazne – Džehennema,
•    SPAS Tvoj na Sudnjem danu, jer će ti osigurati ulazak u Džennet.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK…
…Tebi, Tvojoj časnoj porodici, Tvojoj rodbini i svima onima koje Ti voliš.
Neka Vam je hajirli i mubarek ovaj BAJRAM i radujte se Allahovoj nagradi za Vaš post,
vitre, sehure, iftare, namaze, zekat, za Vaša dobra djela koja ste uradili za RAMAZAN.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu
Imam IKB-a

 

 

PORUKA RODITELJIMA

Prva poruka:
MOTIVIŠI ME da učim bosanski jezik.

Druga poruka:
OBJASNI MI da očuvanje svog jezika i svoje kulture ne spriječava od privikavanja životu u novim sredinama, ali mi pomaže da se ne asimiliram, da se ne utopim u novoj sredini, a to me čuva i od fizičkog nestajanja.

Treća poruka:
OMOGUĆI MI da na vrijeme počnem učiti bosanski jezik, jer će mi kasnije sve teže i teže padati. Učenjem bosanskog jezika mi omogućava da tragam za znanjem. Da saznam da se tim jezikom objašnjava da postoji jedna stara kultura, od Kulina bana pa do naših dana, da se upravo tim jezikom tumači da je u toj državi postojao hamam i banja prije mnogih drugih evropskih država, da je tim jezikom opisano oko 1400 vrsta prelijepih bosanskih jela, da su tim jezikom napisana grandiozna književna djela ,,Na Drini Ćuprija’’ i ,,Derviš i smrt’, da je tim jezikom otpjevana lijepa Emina i Hasanaginica…

Četvrta poruka:
OLAKŠAJ MI učenje bosanskog jezika. Od rođenja sa mnom pričaj na bosanskom jeziku, a kasnije me upiši u Bosansku dopunsku školu. Često me vodi u BiH i radi na tome da što više komuniciram sa svojom rodbinom u domovini.

Peta poruka:
PRUŽI MI PRILIKU da razvijam osjećaj pripadnosti, da pripadam nekom ili nećem, da pripadam BiH. Kako da izrazim tu svoju pripadnost ako ne znam bosanski jezik? Nikako!

Šesta poruka:
OHRABRI ME da ne bježim sam od sebe nikada i nikuda, jer se sebe odreći ne mogu, i uvijek ću sebe naći bilo gdje i bilo kada. Jer to sam ja, niko drugi ne mogu biti osim onog koga tražim. A ako želiš da se odreknem sam sebe, to mi se ne može desiti, ako znam ko su moji preci, ako znam bosanski jezik, ako znam gdje i kome pripadam.

Sedma poruka:
ZNAJ da mi učenje bosanskog jezika ne predstavlja opterećenje. Pojedini roditelji se zanose i s ovakvom mišlju i govore:,,Što da ja opterećujem moju djecu s tim da uče sad i taj Bosanski jezik, pored ovog svijetskog jezika, njemačkog, pogotovu kad od tog Bosanskog neće imati nikakvu korist!’’ Eto, to je sva poenta u našem razmišljanju, materijalna korist. Na ovaj način odgajamo generacije koje sutra neće imati osjećaja
pripadnosti nikome i ničemu.

Osma poruka:
NE DOZVOLI da budem uskraćen/a za jedno najveće bogatstvo, da se znam služiti s maternjim jezikom. Bogatstvo se cijeni i prema broju jezika s kojim se služiš, pa zašto da i ja ne budem bogat/a? Ostavi mi ono što je vama ostavio naš babo i majka, tata i mama, dedo i nena, jezik kojim ćemo očuvati naš indentitet i naše bitisanje. Onoliko koliko ostaviš meni, toliko, više ili manje ćeš naći kod svojih unučadi! Kasnije ću vam biti zahvalan…

Bosanska dopunska škola
Koordinator

 

 

 

VASIJJET RODITELJIMA

Prvi vasijjet:
ŽELIŠ da iza sebe ostaviš fino i u Islamu odgojeno dijete koje će nakon tvoje smrti upućivati Allahu, dž.š., dovu za tvoj oprost? A znaš da ti nakon tvoje smrti ništa neće koristiti kao to: ni kuće ni novac ni blago niti bilošta drugo!!! Muhammed, a.s., je rekao:
“Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevaba za njegova dobra djela (na njegov onodunjalučki konto) osim u tri slučaja:
•    ako je iza sebe ostavio valjano i hajirli u Islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini,
•    ako je ostavio trajnu sadaku – vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i
•    znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti.”
Kako misliš da tu svoju želju ispuniš bez slanja djeteta u Mekteb?

Drugi vasijjet:
HOĆEŠ li da ti dijete upozna i zavoli osnovne islamske propise, da razumije smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se navikne da ih praktično primjenjuje?
Kako misliš da tu svoju želju ispuniš bez slanja djeteta u Mekteb?

Treći vasijjet:
ŽELIŠ da ti dijete nauči klanjati namaz, učiti Kur’an, da nauči kako će i na riječi i na djelu biti musliman?
A kako misliš da tu svoju želju ispuniš bez slanja djeteta u Mekteb?

Četvrti vasijjet:
ŽELIŠ da ti se dijete druži i upozna sa drugom muslimanskom djecom i da se, kada dođe vrijeme za to, ako Bog da, uda za onoga odnosno oženi onom za koju Poslanik, a.s., kaže: uzmi onu koja ima vjeru, postignut ćeš mnogo dobro?
Kako misliš da tu svoju želju ispuniš bez slanja djeteta u Mekteb?

Peti vasijjet:
SVJESTAN SI da škole obrazuju djecu ali da ih ne odgajaju, posebno ne U ISLAMSKOM DUHU! Svjestan si kakav štetan i razarajući uticaj na djecu imaju mediji, društvo i sredina u kojoj živimo. Zar Muhammed, a.s., nije rekao: “Koga, kako treba, ne odgoje roditelji, odgojiće ga vrijeme.”
A šta misliš kako da dijete podučiš islamskom odgoju bez slanja u Mekteb?

Vjerska pouka – mekteb
Koordinator