Ako ne znaš, pitaj!

Ako ne znaš, pitaj!

Ako želiš znati što znači jedna godina,
pitaj studenta koji je zbog jednog ispita pao.
Ako želiš znati značaj jednog mjeseca,
pitaj mamu čija je beba došla na svijet mjesec dana ranije.
Ako želiš znati značaj jedne sedmice,
pitaj glavnog urednika jednog sedmičnog magazina.
Ako želiš znati značaj jednog dana,
pitaj zaljubljene koji čekaju da se vide.
Ako želiš znati značaj jedne minute,
pitaj onoga kome je pobjegao voz, avion ili autobus.
Ako želiš znati značaj jedne sekunde,
pitaj onog ko je preživio nesreću.
Ako želiš znati vrijednost jedne stotinke sekunde, pitaj onoga kome je izmakla zlatna medalja na olimpijadi.
Zato, zapamti: vrijeme ne čeka nikoga, dolazi, prolazi i ne vraća se. Iskoristi svaki trenutak jer on ima svoju vrijednost!
Ako ga podjeliš s posebnim i tebi dragim osobama i on će biti poseban i tebi drag!

UŽIVAJ U VREMENU KOJEG TI JE ALLAH PODARIO I ISKORISTI GA