25 godina IKB-a: tribine sa hfz. prof. dr. Halil ef. Mehtićem

25 godina IKB-a: tribine sa hfz. prof. dr. Halil ef. Mehtićem

Tokom vikenda u periodu od 28. do 30. marta 2014. godine, a u povodu 25 godina postojanja Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, u IKB-u je boravio hafiz prof. Dr. Halil ef. Mehtić, poznati bosansko-hercegovački alim i profesor na Pedagoškoj akademiji u Zenici. Dr. Mehtić spada u red onih bošnjačkih učenjaka, za koje bi se slobodno moglo reći da su sami po sebi institucija i osebujan primjer postojanosti i požrtvovanosti čovjeka za svoju vjeru, borbe za svoja ubjeđenja i, nadasve, vedrine duha alima, koji ulijeva nadu i poziva ka Bogu – daija par excellence.
Svojim vazovima, obraćanjima i nasihatima i svestranom islamskom naobrazbom plijeni pažnju slušatelja.

ImageImagePrvi dan boravka Dr. Mehtića u IKB-u protekao je uz zajedničku džumu-namaz koju je predvodio, a u večernjim satima održao je tribinu za omladinu. Poruke tribine su se odnosile na moralisanje omladine na Zapadu na putu ustrajnost na pravom putu koristeći sve pogodnosti koje studentima nudi Njemačka.
– Pored znanja i obrazovanja važna je i uputa (vjera), istakao je Dr. Mehtić navodeći primjer predislamskih arapa koji su imali razvijeno pjesništvo i znanje, ali uprkos tome griješili su u stvarima koje su danas primjer zločina.

ImageImageDrugi dan, u okviru subotnje tribine, naš gost se prisutnim obratio na temu ”Pravi put današnjice”, ukazujući na iskonsko obraćanje Allaha Svevišnjeg čovjeku, kojeg poziva Pravom putu, Kur’anom mu taj puti trasira te mu zaista nudi pravac i smjer kretanja, kako bi, držeći se Božijih zakona, osigurao sebi blagostanje ovoga i budućeg svijeta. Čovjekova putanja izložena je svakojakim rizicima, šejtanskim presretanjima, ovozemaljskim porivima, te ga to olahko odvuče sa Pravog puta i bude mu uzrok njegovog propadanja. Životne prilike sa kojima nas Stvotitelj iskušava su jako isprepletene i daju nam u zadatak da uvijek iznova tragamo za pravim putem pridržavajući se Allahovih propisa opisanih u Kur’anu i pojašnjenih u sunnetu Božijeg poslanika, a.s.
Konkretizirajući Pravi put, sam životopis Dr. Mehtića zavrjeđuje da bude svjetao primjer postojanog Pravoga puta u Islamu. Bogata biografija govori o sudbini alima Bošnjaka, koji u najtežim društveno-političkim uslovima djeluje kao imam, muallim i hatib. Slobodnomisleći čovjek brzo dođe u koliziju sa tlačiteljima slobodne misli, tako da Dr. Mehtić biva nevino optužen i zatvoren. Zatvorski dani ga posebno formiraju, daju mu upečatljiv trag. U samici se druži sa Kur’anom i napamet uči posljednju Allahovu objavu.

ImageImageTrećeg dana, u nedjelju nakon podne-namaza, u vaz-i-nasihatu, Dr. Mehtić je ukazao na stvari koje čovjeku donose dobro oba svijeta.
– Srce zahvalno, jezik koji Allahu zikr čini, tjelo koje osaburi na nedačama i žena vjernica koja čuva čovjekov ugled i imetak su stvari koje čovjeku donose uspjeh na ovom i budućem svijetu, hadis je kojeg je komentarisao hafiz u svom obraćanju.