25 godina IKB-a: gost: bosansko-hercegovačka pjesnikinja, gosp. Ammara Langić-Šabić

25 godina IKB-a: gost: bosansko-hercegovačka pjesnikinja, gosp. Ammara Langić-Šabić

Tokom vikenda u periodu od 15. do 17. novembra 2014. godine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je posjetila poznata bosansko-hercegovačka pjesnikinja, gosp. Ammara Langić-Šabić. U znaku obilježavanja dvadeset pet godina Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, i ovo je jedan od programa kojeg smo priredili tim povodom.

Predavanja gosp. Langić-Šabić su priređivana za članice Foruma žena IKB-a i obuhvatale su sljedeće tri teme:
– “Emanet na dlanu” (na temu odgoja djece)
– “Pobjednica ili gubitnica?” (na temu odnosa prema  sebi kroz primjere iz Kur’ana i hadisa)
– “Vjera je savjet” (razgovor sa članicama Foruma žena IKB-a i međusobni nasihati)

Iz zaista inspirativnog predavanja gosp. Langić-Šabić moglo se uzeti mnoštvo pouka. Prisutne su mogle saznati puno o odgoju djece u savremenom dobu kao i o greškama koje prave u odgoju. Naša gošća svojim pjesničkim stilom plijeni pažnju slušaoca upravo svojom jednostavnošću govora bliskog čovjeku koji živi u dijaspori, a njeguje i nastoji da prenese bosanski duh i kulturu na svoje potomstvo.

– Ono što današnjim roditeljima u procesu odgoja svoje djece fali, jeste dosljednost i stabilnost koju djeca moraju da prepoznaju kod njih. Kako će dijete uraditi bilošta na što mu roditelj ukaže, ako svojim primjerom ne pokaže da se to treba raditi, bilo je jedno od retoričkih pitanja gosp. Langić-Šabić.

Image

Image

Image