20 godina Nezavisnosti BiH, 20 godina od početka agresije na BiH i 20 godina Armije RBiH

20 godina Nezavisnosti BiH, 20 godina od početka agresije na BiH i 20 godina Armije RBiH

u povodu značajnih datuma za našu domovinu i naš bošnjački narod, ovih dana, od 13.-15.04., evocirali smo uspomene na historijske događaje iz ’92. godine. Nezavisnost BiH zatim u bliskoj historiji ne zapamćena agresija na goloruki narod te herojska borba i formiranje otpora i Armije RBiH, bitne su činjenice Bošnjaka koje se moraju svake godine obilježavati i pomno u sjećanju držati. U našem centru smo dali mogućnost izravnim učesnicima, borcima naše Armije, da nam prenesu uspomene na dane organiziranja otpora u najtežim uslovima. Sa vremenske distance od 20 godina, slike ne jenjavaju, duboko su urezane u svijesti čovjeka i svjedoče o istini i borbi jednog naroda, jedne želje za opstankom i herojstva ljudi, običnih ljudi, koji su postali najveći heroji jer su se borili za sebe i svoj narod, za viši cilj, za slobodu. Evocirali smo uspomene, sjetili se naših heroja, ljudi koji su nam omogućili slobodan život, vratili nam dignitet i za uvijek nas zadužili da ih s poštovanjem spominjemo. Kroz sliku, snimak i pisanu riječ, osvježili smo sjećanja a i mlađem naraštaju pokazali “Čudo bosanskog otpora”. Neka su nam sretni dani slobode..

Program IKB-a u povodu 20 godina Nezavisnosti, početka agresije i formiranje Armije RBiH:

Petak, 13.04.12.: Omladinsko druženje – Razgovor  sa borcima Armije RBiH

Subota, 14.04.12.: Akademija u povodu 20 godina historijskih događaja, gosti: borci i učesnici odbrane RBiH

Nedjelja, 15.04.12.: Akademija Omladinskog kruga IKB-a u povodu 20 godina Nezavisnosti, pocetka agresije i formiranje Armije RBiH