Zidne novine polaznika Vjerske pouke – mekteba IKB-a (februar)

Zidne novine polaznika Vjerske pouke – mekteba IKB-a (februar)

Vjerska pouka – mekteb IKB-a u Berlinu je u okviru svog plana i programa za 2012./2013. godinu uvrstila i izradu zidnih novina sa polaznicima Mekteba i njihovim muallimima. Planirana je izrada dvanaest zidnih novina tokom mektepske godine i to za svaki mjesec po jedne novine. Teme zidnih novina za ovu godinu su: “Život Muhammeda, a.s.”, “Uvjeti za valjanost namaza” i “Islamski šarti”. Izrađene novine izlažemo na oglasnu tablu IKB-a. Nakon izrade svih dvanaest zidnih novina, uslijediće i trinaesti pano sa slikama polaznika Mekteba i njihovih muallima tokom rada na ovom projektu. Raduje nas da vas svakog mjeseca možemo obradovati sa kreativnošću naših polaznika.

ImageZidne novine: februar 2013.