Nove zidne novine polaznika Vjerske pouke – mekteba IKB-a

Nove zidne novine polaznika Vjerske pouke – mekteba IKB-a

Poštovani roditelji, draga djeco,
predstavljamo vam novu kolekciju zidnih novina koje su u proteklom periodu izradili polaznici Vjerske pouke – mekteba IKB-a. Ovog puta, teme zidnih novina bili su “Allahovi poslanici”. Tako su na ovaj interesantan način obrađene teme koje slikovito prikazuju život i djelo sljedećih Allahovih poslanika: Adem, a.s., Nuh, a.s., Ibrahim, a.s., Jusuf, a.s., Ejub, a.s., Musa, a.s., Davud, a.s., i Sulejman, a.s. Kao svojevrsna vannastavna aktivnost našeg mekteba, zidne novine udružuju polaznike oko istog zadatka, oplemenjuju njihov pogled na svijet, obogaćuju njihovo znanje i, nadasve, predstavljaju interesantan korak na putu edukacije svih nas. Izrađene zidne novine su izložene na oglasnim tablama našeg Centra/džamije, pa tako imate priliku da ih lično pogledate i ocijenite koji rad je dobar, a koji bolji.

Do sljedećih zidnih novina…
Koordinacija Vjerske pouke – mekteba

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageZidne novine polaznika Mekteba IKB-a 2014.