Mekteb: Drugi krug mektepskog kviz-takmičenja

Mekteb: Drugi krug mektepskog kviz-takmičenja

U nedjelju, 26. maja 2019. godine, u mesdžidu IKB-a je priređen drugi krug kviz-takmičenja polaznika Mekteba, kojem je prisustvovao velik broj džematlija. Prvi krug je održan sedam dana ranije i organizovan je u toku mektepske nastave.

Ukupno dvadesetčetiri polaznika koji su prošli u drugi krug su mogli uzeti učešće u ovom takmičenju i to po šest iz svačetiri stupnja Mekteba. U svakom stupnju polaznici su se takmičili a prva tri mjesta će biti nagrađena medaljama sa logom IKB-a, priznanjem kao i prigodnim nagradama IKB-a koje svake godine obezbjeđuje za ovu manifestaciju.

Zahvaljujemo se svim učesnicima kao i njihovim roditeljima i starateljima za angažman i brigu oko vjerske naobrazbe njihove djece.