Zagrijmo učionice Treće osnovne škole Oborci – Donji Vakuf

Zagrijmo učionice Treće osnovne škole Oborci – Donji Vakuf

U okviru humanitarnog rada IKB-a kojeg organizujemo, pokrenuta je akcija za pomoć sanacije Osnovne škole Oborci – Donji Vakuf. Direktor Škole, prof. Mustafa Hodžić, obratio se IKB-u sa molbom za pomoć oko osposobljavanja učionica za funkcionalno odvijanje nastave, budući da trenutno stanje nije adekvatno za normalan rad. Ako se uzme u obzir da uskoro dolazi zima, onda se s opravdanjem može reći da “zima ide – djeca uče u hladnom, hladno je – škola nema grijanja, djeca trebaju da se školuju”.

Upravo ove premise su moto naše akcije, a zaključak se sam nameće, a to je: dužnost nam je da se odazovemo na molbu nama upućenu da doprinesemo da Osnovna škola u Oborcima stekne normalne uvjete za nastavu. Akcija je pokrenuta 05. septembra tekuće godine i ostaje otvorena tokom narednog mjeseca.

Image

Treća osnovna škola Oborci:
neuvjetne učionice, a zima na pragu