Forum žena IKB-a: Prezentacija susreta uz učenje Kur’ana

Forum žena IKB-a: Prezentacija susreta uz učenje Kur’ana

U nedjelju, 11. februara 2024. godine, u mesdžidu IKB-a je priređen prigodan program starijih članica Foruma žena IKB-a u vidu prezentiranja stečenog znanja na sedmičnim druženjima uz učenje Kur’ana i isčitavanje izvora islama.

Ova vrijedna grupa, zajedno sa h. Behijom redovno učestvuje u sedmičnim okupljanjima u IKB-u, obično srijedom, te na taj način učestvuju u zajedničkom dobru. Tradicionalno priređuju ovakav nastup pred džematom IKB-a na kome se svi mogu okoristiti. Ovaj put je to bila prezentacija nekoliko dova Allahova poslanika, a.s., koje bi trebale da prate svakog vjernija u životu.

Pored toga, prezentuju i druge hajrate koje su realizovale tokom godine, kao što su posjete ženskom odjelu u drugim džematima, nekada i van Njemačke. Raduje nas da pod krovom IKB-a svako može naći svoj smiraj i kutak u kome će se lijepo osjećati, a svoju radost dijeliti sa drugima.