Forum žena IKB-a: Predavanje hafize dr. Sumeje Ljevaković-Subašić

U nedjelju, 24. marta 2024. godine, nakon podne-namaza, održano je ramazansko predavanje za žene koje je inicirano od strane Foruma žena IKB-a, a predavačica je bila dr. Sumeja Ljevaković-Subašić, uposlenica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, koja je inače bila naš oficijelni gost tokom ovog vikenda. Predavanje je održano na temu ibadeta u mjesecu ramazanu i propisa posta i njegovog napaštanja.

U uvodnom dijelu, dr. Sumeja Ljevaković-Subašić je kazala kako mjesec ramazan dolazi kao gost za kojeg se svi intenzivno pripremamo kako duhovno tako i tjelesno. Spoznaja da se nagrada za sve ibadete obavljene u ramazanu multiplicira, sve vjernike podstiče da čine što više ibadeta i dobrih dijela. Međutim, predavačica je naglasila da prije nastojanja da u ramazanu obavimo što više ibadeta, neophodno je razmišljati o grijesima koji su postali stalni dio naše svakodnevnice da smo i zaboravili da su grijesi. Grijesi su, kazala je ona, kao rupa u buretu koja odvlači vodu. Bez obzira koliko mi vode doljevali, rupa će prazniti bure. Takvo je i s grijesima. Koliko god vjernik ibadetio i činio dobra djela, grijesi će ih polahko odvlačiti. Zato je, zaključila je predavačica, u mjesecu ramazanu, u prvom redu, potrebno promisliti o grijesima koje uporno činimo, prestati s njihovim činjenjem, a potom raditi na ibadetima i drugim dobrim djelima.

I Uzvišeni Allah nas poziva na to u 183. ajetom sure El-Bekare u kojem kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili“.

Usto je kazala dr. Ljevaković-Subašić kako je važno da radimo na tome da određena djela činimo ustrajno tokom cijele godine. Buharija prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Allahu su najdraža dobra djela koja se ustrajno čine, makar bila i mala“.

U drugom dijelu predavanja dr. Sumeja se dotakla dijela propisa koji se odnose na prekid posta, koje radnje kvare post, a koje ne, kako se ponašati u slučaju namjernog i nenamjernog prekida posta te kako napaštati propuštene dane posta.

Nakon predavanja prisutne žene su imale priliku da postavljaju pitanja i aktivno učestvuju u razgovoru.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je imao čast da ugosti hafizu dr. Sumeju Ljevaković-Subašić koja je svojim predavanjima i druženjem kako sa članicama Foruma žena IKB-a tako i sa našom omladinom oplemenila njihov ramazanski ibadet i doprinijela još boljem razumijevanju poruka naše lijepe vjere islama. Zahvaljujemo se hafizi na predavanjima ali i Forumu žena IKB-a na organizaciji ovog susreta u prostorijama IKB-a.