Forum žena IKB-a: Održan program pod nazivom "Radionice za mame i djecu"

Forum žena IKB-a: Održan program pod nazivom "Radionice za mame i djecu"

U subotu, 14. decembra 2019. godine, Forum žena IKB-a je priredio radionice za uzrast djece do dvanaest godina pod nazivom ”Radionice za mame i djecu” na kojoj je učestvovalo jedanaest majki i dvadestero djece. Susret je otvorila Sanela H., članica Foruma i jedna od izvođača programa, koja je prisutnim izrazila dobrodošlicu i uvela ih u tok radionica.

Ukupno su bile pripremljene tri radionice. U prvoj radionici se pristupilo izradi svjetiljki od ukrasnih folija. Druga radionica se sastojala od izrade drvene ploče sa akrilnim bojama dok se u trećoj radionici izrađivao papirni teatar za djecu od šest do dvanaest godina. U ovoj radionici predstavljena je jedna priča na temu ”Mama” nakon koje su djeca pripremila sopstveni komad papirnog teatra na temu ”Moja mama je posebna”.

Sve vrijeme rada na zadacima, osjetila se vrlo ugodna radna atmosfera. Obzirom da je program radionica bio obilat i prilagođen za sve uzraste, sticao se utisak da nikom nije bilo dosadno i svi su bili ispunjeni radom.

Predstavnice Foruma žena IKB-a imaju za cilj i u budućnosti organizovati slične radionice za mame. U tom smislu, pripremile su upitnu anketu za učesnice ovog susreta putem koje su mogle dati svoje prijedloge i želje za buduće programe i radionice kao i ocjenu ovih radionica.

Na samom kraju susreta, pripremljena je voćna zakuska za sve učesnike, a mame su mogle da nastave prijatne razgovore uz kahvu i druženje.

Koordinacija Foruma žena IKB-a se velikodušno zahvaljuje svim učesnicima ovog susreta na odzivu kao i izvođačima koji su doprinijeli da ova radionica bude organizovana i provedena u djelo.

Radujemo se narednom susretu!