Online nastava Bosanske dopunske škole u Berlinu

Online nastava Bosanske dopunske škole u Berlinu

Poštovani roditelji, dragi učenici Bosanske dopunske škole u Berlinu,

zbog nemogućnosti povratka učenika u školske kulpe, u utorak 21. aprila 2020. godine su održani prvi časovi online nastave u Bosanskoj dopunskoj školi u Berlinu. Koristeći Plan i program za dopunsku nastavu, nastavnice Hirka K. i Safija B. su napravile pripreme za online časove koje su zajedno sa učenicima i realizovale. Veliki doprinos u realizaciji online nastave imaju i roditelji naših učenika kojima se zahvaljujemo jer su i u ovim vremenima kada nam je zbog koronavirusa već sedmicama izmjenjena svakodnevnica, prepoznali važnost učenja maternjeg, bosanskog jezika.

Uspjeh odgoja i obrazovanja jedne mlade osobe uveliko zavisi od angažmana roditelja, nastavnica ali i ličnog angažmana. Posebno je značajna uloga roditelja kada su u pitanju vannastavne ili dopunske aktivnosti djece. U nastavku vam predstavljamo jednu kratku ali jasnu priču, koju je napisala učenica trećeg razreda Lajla Mučić gledajući slike u toku online časa.

Do ponovnog susreta u učionicama Bosanske dopunske škole u Berlinu, želimo vam svako dobro!