Održana promocija kalendara BDŠ-a za 2015. godinu

Održana promocija kalendara BDŠ-a za 2015. godinu

U nedjelju, 14. decembra 2014. godine, sa početkom u 14.00 časova, u IKB-u je održana prva promocija kalendara učenika Bosanske dopunske škole u Berlinu. Iako je ovo njihova prva promocija, izrada kalendara je postala tradicija u ovoj školi i ovo je već šesti kalendar koji su izradili učenici Bosanske dopunske škole u Berlinu.

Neke od odlika kalendara BDŠ-a su:
• kalendar je isključivo na bosanskom jeziku
• sadrži sve državne i vjerske praznike BiH i SR Njemačke te školske raspuste za Berlin
• svaki kalendar tretira teme koje se tiču BiH
• kalendar sadrži crteže učenika i literalni tekst o datom crtežu
• crteži su rađeni različitim tehnikama za svaku godinu (bojice, mozaik papir, krep-papir, tehnika provlačenja konaca različitih boja u cilju ukrašavanja kontura crteža isl.).

Teme dosadašnjih kalendara Škole su:
• Kalendar za 2010. godinu je prvi kalendar BDŠ-a sa slikama učenika za tu školsku godinu.
• Kalendar za 2011. godinu obrađuje temu znamenitih građevina BiH. Motivi za svaki mjesec su crteži učenika poznatih građevina iz BiH kao što su: Vijećnica, Sahat-kula, Morića-han itd.
• Kalendar za 2012. godinu obrađuje temu pojedinih starobosanskih riječi, koje još samo stariji poznaju, a neke od njih su: avlija, bezistan, bošča, ćepenak, ćilim, čarčija itd.
• Kalendar za 2013. godinu obrađuje temu starih zanata u BiH, a neki od njih su: abadžije, bačvari, berberi, bičakčije, bojadžije, bozadžije itd.
• Kalendar za 2014. godinu obrađuje temu nekih starobosanskih predmeta, kao što su: fenjer, halka na vratima, leđen, matara, mlin za kahvu, peškun, preslica itd.
• Kalendar za 2015. godinu obrađuje temu BiH i njenih kantona. Kalendar sadrži 13 listova (naslovna strana i 12 mjeseci) i A4 je formata. Radovi su predstavljeni krep-papirom i nude osnovne informacije o BiH općenito kao i o 10 kantona i Distriktu Brčko.

Kalendar su predstavili učenici Bosanske dopunske škole u Berlinu zajedno sa svojom nastavnicom, Maidom Cakić, prof. Na promociji su se publici obratili i roditelji koji su svakako dio procesa u izradi radova njihove djece. Osim što kalendar ima edukativni karakter, što razvija i podstiče kreativnost i takmičarski duh, projekat ima za cilj da kod djece, ali i odraslih, razvija altruizam, osjećaj i želju da nesebično pomažemo drugima. SAV NOVAC koji se prikupi od prodaje ovih kalendara biva poslan u BiH u obliku jedne stipendije, tako da Bosanska dopunska škola u Berlinu ima jednog studenta kojeg stipendiraju naši učenici. Na to svi trebamo biti ponosni! Svi zainteresirani kalendar mogu kupiti u prostorijama Škole kao i na informativnom pultu IKB-a te na taj način podržati njihov rad.

Image

Image

Image