Izleti učenika Bosanske dopunske škole u Berlinu

Izleti učenika Bosanske dopunske škole u Berlinu

Savjet vijeća roditelja Bosanske dopunske škole u Berlinu je 07. juna 2014. godine organizovao izlete za učenike od 1. do 10. razreda.
Učenici od 1. do 5. razreda su u pratnji učiteljice Hasije Ramić-Spahić, prof. i nekoliko roditelja posjetili “Eichholz Tier-, Freizeit- und Saurirerpark Germendorf”. Tu su učenici imali priliku da vide različite vrste životinja, a s nekima da se i igraju i hrane ih. Imali su i mnogo mjesta za zabavu i igru, penjući se na gusarski brod, gledajući “predstavu” majmuna.
Učenici od 6. do 10. razreda su istog dana u pratnji sa Maidom Cakić, prof. i koordinatorom Savjeta vijeća roditelja, gospođom Fatimom Keškić posjetili “Stasimuseum” u Berlinu. Tu su učenici imali priliku da uz stručno osoblje muzeja saznaju nešto više o prošlosti države u kojoj žive.
Zahvaljujemo se koordinatoru Savjeta vijeća roditelja, gospođi Fatimi Keškić, za izvrsnu organizaciju.

Image

Image

Image

Image

Image

ImageBDŠ: izleti 2014. sa učenicima i nastavnim kadrom Škole