Savjeti mužu muslimanu u pogledu njegove supruge

Omogući joj što više rahatluka u životu. 
Ne otkrivaj njene mahane direktno, bilo da su u pogledu odijevanja, spravljanja hrane, govora i sl. 
S vremena na vrijeme je obraduj prigodnim poklonom. Nekada joj poklon uruči a nekada ga ostavi da ga sama nađe i sl. 
Ne budi grub u ophođenju s njom jer je ona nježna kao i svaka žena. 
Kada se ona za nešto interesuje, podrži je u tome i podstiči je u njenim ambicijama, bilo da se tiču kuhanja, uređivanja bašče i vrta, šivenja, kompjutera, studija...

Savjeti ženi muslimanki u njenom ophođenju spram supruga

Lijepo mu se oblači i uređuj onako kako voli da te vidi. 
Pouči djecu lijepom dočeku oca. 
Poljubi ga kada dolazi kući. 
Pomozi mu pri raspremanju. 
Pitaj ga za stanje i svakodnevne obaveze. 
Dočekaj ga sa sokom, voćem ili nečim drugim. 
Neka od tebe nikada ne čuje ružan miris. 
Dočekaj njegove goste sa radošću, veseljem i lijepim dočekom. 
Upoznaj se sa suprugama njegovih prijatelja. 
Kada je ljut i srdit pokušaj ga umiriti i oraspoložiti pa makar ti bila

Program za svaki dan i noć

  • Obnavljaj i čisti svoj nijjet tako da sve što radiš bude isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. «... a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat daju; i eto to je - ispravna vjera». (al-Bejjina, 5. ajet).

Deset korisnih pravila za svakodnevnicu

  • Obavljaj namaz odmah kad nastupi njegovo vrijeme, bez obzira na okolnosti u kojima se nalaziš. To je Allahu najdraže djelo, znak jakog imana i visoke svijesti.
  • Uči Kur'an, slušaj njegovo učenje i čitaj ga u prijevodu. Ako nisi u prilici za to, onda spominji Allaha onako kako je Njemu najdraže.
  • Potrudi se da naučiš arapske harfove, kako bi mogao čitati Allahovu Knjigu i govoriti arapski (kur'anski) jezik.
  • Ne pretjeruj u polemici o bilo čemu, jer polemika ne donosi khajr.

40 savjeta za hairli brak

Kada se govori o bračnim obavezama i pravima, uglavnom se misli na supruge i traži da one izvrše svoje obaveze,dok su rijetka obraćanja muškarcima kako bismo saznali prava koja imaju njihove supruge.
Povodeći se za hadisom Allahova Poslanika s.a.v.s.:”Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj”, predočavamo bračnim drugovima muslimanima neke savjete koji će im pomoći da ostvare ovo dobro i da se oživotvori Allahova naredba ”Sa njima (ženama) lijepo postupajte (živite).”(En-Nisa 19.)

Oni prvi - uvijek prvi

Prvo što je Allah stvorio je pero.
Prvo brdo, postavljeno na Zemlji je Ebu Kubejs.
Prva napravljena kuca na Zemlji - Kaba
Prvi mesdzid, postavljen na Zemlji je el-Mesdzidul haram.
Prvo dijete Adema, a.s, je Kabiil. Prvi koji je poceo pisati i krojiti je Idris, a.s.
Prvi koji je osunnetio (obrezao) i obavio tawaf je Ibrahim, a.s.
Prvi koji je govorio arapski jezik je Ismaiil, a.s.
Prvi koji je poceo praviti ratne štitove je Dawud, a.s.
Prvi koji je napravio sapun - Sulejman a.s.
Prvi koji je napravio papir - Jusuf a.s.

Dova

Dova ima posebno mjesto u Islamu. Jedan je od najboljih ibadeta. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha i čovjeka. Način je da se čovjek približi Uzvišenom Allahu. U ajetu stoji: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.

Licemjerstvo - Nifak

Allah Subhanahu wa te`ala je pomenuo rijec nifaaq (licemjerstvo) i rijeci sa istim korijenom 37 puta u razlicitim surama: Aali-`Imraan, Al-Has`r, At-Tauba, al-Ahzaab, al-Fath, al-Hadiid, al-Anfaal, al-Munaafiquun, an-Nisaa` i at-Tahriim.
Takve rijeci se mnogo puta ponavljaju , pokazujuci opasnost licemjerstva u drustvu i u slijedjenju Islama. Mi molimo Allaha s.w.t da nas ocisti i oslobodi od licemjerstva i da nam ukaze na opasnosti ove bolesti i da nam da lijek.
Uistinu, On je u stanju da to ucini.Postoje dvije vrste licemjerstva: