Allahova lijepa imena

''Allah ima svoja lijepa imena pa Ga njima dozivajte'' (Kur'an)
Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih svojih godina života... Podari mi dragi Bože da Te zovnem i Tvojim najvećim imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš...'' (Tevba, 103)

Hadis
Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: ''Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?'' ''Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, izdvoj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine'', odgovori Poslanik.

IKB: Prezentacija "Hadždž 2015."

U subotu, 12. i 19. marta 2016. godine, u dva dijela, održana je prezentacija hadždža 2015. godine, koju je predstavio T.M., ovogodišnji hadžija i predstavnik našeg džemata na hadždžu. Prezentacija oslikava dnevnik koga je on vodio zajedno sa svojim članovima porodice u kome su bilježili sve ono sa čime su se susretali na ovom putovanju i tokom obreda, počev od priprema u Berlinu preko Medine pa do Mekke.

Humanitarno: pomozimo izgradnju džamija u Srebrenici i Goraždu

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je 04. marta 2016. godine pokrenuo humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju dvije džamije u Bosni i Hercegovini: džamija u mjestu Peći, općina Srebrenica i mejtef u Bjelosavićima, općina Goražde.

Odbori ovih džemata su se obratili IKB-u sa molbom za pomoć u izgradnji ovih objekata te dostavili potrebnu dokumentaciju za ove projekte.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.'' (Et-Tewbe, 122)

Hadis
''Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).''

Forum žena IKB-a: predavanje za žene

U nedjelju, 06. marta 2016. godine, kao dio aktivnosti Foruma žena IKB-a, u mesdžidu IKB-a održano je prigodno predavanje za žene. Tema predavanja bila je "Studija o odabranim ženama kod Allaha, dž.š.", a predavač, Suad ef. H., osvrnuo se na karakteristike četiri najodabranije žene u Islamu: Asiju - ženu faraonovu, Merjemu - kćerki Imranovu (Isaovu majku), Hatidžu - ženu Muhammeda, a.s., te Fatimu - njegovu kćerku.