Beskorisne stvari

 • Znanje bez praktične primjene.
 • Djelo bez iskrena nijjeta i bismille.
 • Imetak od koga sakupljač nema koristi na dunjaluku, a ni na ahiretu.
 • Srce bez ljubavi i želje prema Allahu.
 • Tijelo bez pokornosti Allahu.
 • Ljubav bez zadovoljstva i odanosti.
 • Neiskorišteno vrijeme za postizanje dobročinstva i blizine.
 • Jalovo razmišljanje.
 • Beskrajno i beskonačno ponavljenje otrcanih fraza i stavova.
 • Usluga koja ne približava Allahu, niti donosi dunjalučku korist.
 • Strah od stvorenja čiji je život u Allahovoj ruci.

Vasijjeti, oporuke, savjeti Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

Allahova dž.š. naredba ljudima da budu bogobojazni

„Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, - pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kom ovisan i On je hvale dostojan“! (En-Nisa', 131)

Semure, r.a. kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: "Preporučujem vam bogobojaznost i Kur'an jer on osvjetljava tmine." (Dejlemi)

Mesdžidul aksa

Kako predaje govore u četvrtoj godini svoje vladavine, 539. godine po preseljenju Mūsāa, alejhisselam, Sulejman, alejhisselam, je počeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, alejhisselam. Iako je njegov otac već ranije uredio i pripremio mjesto za početak gradnje, odnosno, preciznije rečeno, obnove Mesdžida, ukazala se potreba da se proširi prostor i solidnije urade temelji, jer je Sulejmanova, alejhisselam, namjera bila da građevina bude najljepša i najsjajnija na čitavom svijetu.

Šta je Poslanik rekao o vrijednostima nekih Kur'anskih sura

El-Fatiha

"Zar nećete da vas podučim, najuzvišenijoj suri u Kur 'anu?" zatim je proučio fatihu, a onda je opisao kao "veliki Kur'an koji mu je dat" (prenosi Ebu Sa'id el-Mu'ala).

Abdullah ibn Abbas r.a. prenosi da je melek rekao Božjem poslaniku s.a.w.s.: "Raduj se i veseli dvjema svjetlostima koje su ti objavljene, a koje nisu date niti jednom poslaniku prije tebe: Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare."

O vjernici donosite salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s.

"Ko na mene učini jedan salavat Allah na njega donese deset i oprosti mu deset pogreški i podigne ga za deset stepeni i upiše mu deset dobrih djela." (Hadis bilježi Nesai, Ibn Hibban i Taberani od Enesa r.a.)

"Najpreči, na Kijametskom danu, će mi biti oni koji su navjiše salavata donosili na mene." (Hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Hibban od Ibn Mes'uda r.a.)

Kako do Dženneta

Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta''

Zar ne zelis dobro?

Prenosi Kadi Iljaz u djelu „Sifa“ od Adullaha b. Omera, r.a. :
Jednog dana bili smo zajedno sa Allahovim Poslanikom kad naidje jedan beduin pa ga Allahov Poslanik upita:
“Gdje si posao“?
Beduin mu odgovori:
“Idem svojima“.
“Zar ne zelis dobro“?
“Sta je to, kakvo je to dobro“?
“To je tvoje svjedocenje Allahove jednoce i da sam ja Njegov rob i Poslanik“.
Beduin pazljivo otvori oci i pogleda, a zatim rece:
“Imas li dokaz za to?Zapravo, mozes li pokazati kakvo cudo kojim ces dokazati svoje poslanstvo“?
Pocast svjetovima, s.a.v.s., rece:

Poslanik Muhammed, a.s. je pionir očuvanja životne okoline

“Niko od vjernika neće zasaditi stablo ili posijati zrno (sjeme), pa potom da ptica, čovjek ili životinja pojede njegov plod, a da ne bude za to djelo nagrađen kao da je podijelio sadaku” (Buhari, III: 513).

Mnogima će pomisao da je poslanik Muhammed, a.s., bio pionir očuvanja životne okoline biti strana. Doista, termin „okolina“ i njoj slični koncepti kao što su „ekologija“, „svijest o okolini“ i „očuvanje-umjerenost“ su u novije vrijeme inovacije i termini koji su formulisani uzrokom povećane brižljivosti zbog trenutnog stanja svijeta prirode koji nas okružuje.

Poslanikova ličnost i utjecaj

Muhammed je Božiji rob i Njegov poslanik!

Kada govorimo o Muhammedu, mir i blagoslovi Božiji neka su sa njim, kao poslaniku niko ne može pomisliti da bi mogao biti kao on, ili, da bi mu mogao nalikovati po veličini njegovog duha i duboke povezanosti sa duhovnim svijetom. Primao je Objavu i Uputa mu je pojašnjavana jasnim dokazima. Niko ne može postići takav stepen niti bilo šta slično onome što je on postigao budući da je Uzvišeni Bog njime zapečatio misiju poslanstva i Vjerozakonom upotpunio ranije objavljene poslanice.