Treći stepen Kur'ana

Zadaća

Za naredni put, 02.12.2023. godine, nastava trećeg stepena Kur'ana je u 13:30 sati.

Zadaća:
Tedžvid: Idgam meal gunneh, Idgam bila gunneh, Iqlab, Izhar, Ihfa, Idgam mislejn meal gunneh, Ihfaun šefewijjun i Izharun šefewijjun.
Kur'an: od 467. stranice Kur'ana.

Koordinacija Mekteba

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,

nastava trećeg stepena Kur'ana održava se u prostorijama IKB-a sa početkom u 13.30 sati u učionici 104.

Gradivo trećeg stepena Kur'ana je nastavak prvog i drugog stupnja, gdje polaznici stiču dodatnu rutinu "čitanja" Kur'ana, uče prva pravila tedžvida te pravilan izgovor euze i bismille. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu trećeg stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba,
Berlin, septembar 2023.