Treći stepen Kur'ana

Zadaća

Za naredni put, 03.06.2023. godine, nastava trećeg stepena Kur'ana je u 13:30 sati.

Zadaća: od 381. stranice Kur'ana.

Koordinacija Mekteba

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,

nastava trećeg stepena Kur'ana održava se u prostorijama IKB-a sa početkom u 13.30 sati u učionici 104.

Gradivo trećeg stepena Kur'ana je nastavak prvog i drugog stupnja, gdje polaznici stiču dodatnu rutinu "čitanja" Kur'ana, uče prva pravila tedžvida te pravilan izgovor euze i bismille. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu trećeg stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba,
Berlin, maj 2023.