Tedžvid

Zadaća

---

Dragi polaznici kursa tedžvida, poštovani roditelji!
Kurs tedžvida Kur'ana u mektepskoj 2019./2020. godini nastavio je sa nastavom u subotu, 17. augusta 2019. godine. Kurs se održava u okviru nastave drugog stepena kursa Kur'ana svake subote sa početkom u 12.30. Svi zainteresovani mogu pristupiti ovom kursu svake subote u terminu održavanja kursa.

Koordinacija Mekteba
Berlin, 09. decembar 2019.