Tedžvid

Zadaća

---

Dragi polaznici kursa tedžvida,
Ponovni kurs tedžvida počinje uskoro o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni. Do tada vam svima želimo svaki hajr.

Koordinacija Mekteba

Berlin, oktobar 2016.