Tedžvid

Zadaća

---

Dragi polaznici kursa tedžvida,
kurs tedžvida se održava u okviru nastave drugog stepena kursa Kur'ana svake subote sa početkom u 13.00. Svi zainteresovani mogu pristupiti ovom kursu svake subote u terminu održavanja kursa.

Koordinacija Mekteba
Berlin, 01. novembar 2018.