Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

Za naredni put, 30.09.2023. godine, nastava prvog stepena Kur'ana je u 11 sati.

Zadaća: Sura Mearidž (568. stranica Kur'ana).

Koordinacija Mekteba

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,

nastava prvog stepena Kur'ana počela je u subotu, 01. septembra 2023. godine, odmah nakon završetka prvog kursa sufare u ovoj mektepskoj godini i održava se u prostorijama IKB-a sa početkom 11.00 sati u učionici 104.

Gradivo prvog stepena Kur'ana se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju suru koja je predviđena za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba,
Berlin, septembar 2023.