Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

Za naredni put (25. februar 2017.), uvježbati čitanje 484. i naredne četiri stranice Kur'ana.

U subotu, 24. septembra 2016. godine, počeli su kursevi Kur'ana u Islamkom kulturnom centru Bošnjaka u Berlinu. Nastava prvog stepena Kur'ana održava se svake subote sa početkom u 14.00h u učionici 102 na prvom spratu IKB-a.

Gradivo se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju dvije stranice Kur'ana koje su predviđene za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba

Berlin, oktobar 2016.