Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

---

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,
nastava prvog stepena Kur'ana počela je u subotu, 21.08.2021. godine, u prostorijama IKB-a u 12.30 sati. Aktuelni termin kursa je 12.00 sati u učionici 104.

Gradivo prvog stepena Kur'ana se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju dvije stranice Kur'ana koje su predviđene za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba
Berlin, 20. maj 2022.