Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

---

U subotu, 02. septembra 2017. godine, počeli su kursevi Kur'ana u Islamkom kulturnom centru Bošnjaka u Berlinu za mektepsku 2017/2018. godinu. Nastava prvog stepena Kur'ana održavala se svake subote sa početkom u 13.00h u učionici 104 na prvom spratu IKB-a.

Pošto je u toku mektepski raspust, nastava Kur'ana se nastavlja početkom nove mektepske 2018./2019. godine, a prvi čas je u subotu, 25. augusta 2018. godine.

Gradivo se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju dvije stranice Kur'ana koje su predviđene za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba

Berlin, 07. juli 2018.