Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

---

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da je nastava Kur'ana u IKB-u u mektepskoj 2019./2020. godini počela u subotu, 17. augusta 2019. godine. Kurs prvog stepena Kur'ana se održava svake subote sa početkom u 12:30 sati u učionici 104 na prvom spratu IKB-a.

Zbog pandemije koronavirusa sve aktivnosti IKB-a su do daljnjeg obustavljene, pa tako i ova.

Inače, gradivo se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju dvije stranice Kur'ana koje su predviđene za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba
Berlin, mart 2020.