Drugi stepen Kur'ana

Zadaća

Za naredni put, 30.09.2023. godine, nastava drugog stepena Kur'ana je u 12 sati.

Zadaća: Sura Džasijeh (499. stranica Kur'ana).

Koordinacija Mekteba

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,

nastava drugog stepena Kur'ana se održava u prostorijama IKB-a sa početkom u 12.00 sati u učionici 104.

Gradivo drugog stepena Kur'ana se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare i predstavlja nastavak nivoa prvog stupnja. Polaznici usavršavaju osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju suru koja je predviđena za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba,
Berlin, septembar 2023.