Drugi čas

Zadaća

---

Zbog pandemije koronavirusa sve aktivnosti IKB-a su do daljnjeg obustavljene. Mektepska pouka nedjeljom se održava online sa početkom u 11.30 sati.

Inače, nastava Vjerske pouke - mekteba IKB-a nedjeljom u drugom terminu se održava od 12.10 do 13.40 sati. Pauza od petnaest minuta je u 12.50 sati.