Usluge

Redovne aktivnosti Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu

Utorak Online nastava Bosanska dopunska škola (predškolska do 4. razreda)
Petak

14.00

Džuma-namaz
  Online nastava Bosanska dopunska škola (5. – 10. razred)
Subota Do daljnjeg zatvoreno Kurs sufare
  Online nastava Sekcija Hifza Kur'ana
  Online nastava Prvi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg zatvoreno Drugi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg zatvoreno Tribina: imanski šarti, aktuelna dešavanja
Nedjelja Online nastava Nastava Mekteba
  14.00 Zajednički podne-namaz, tematsko predavanje
     

Predsjedništvo IKB-a

Stanje: 01. juni 2020.