Usluge

Redovne aktivnosti Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu

Utorak Online Bosanska dopunska škola (1. do 4. razred)
Petak

14.00

Džuma-namaz
  Online Bosanska dopunska škola (5. – 10. razred)
Subota Do daljnjeg obustavljeno Kurs sufare
  Online Sekcija Hifza Kur'ana
  Online Prvi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg obustavljeno Drugi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg obustavljeno Tribina: imanski šarti, aktuelna dešavanja
Nedjelja Online Nastava Mekteba
  14.00 Zajednički podne-namaz, tematsko predavanje
     

Predsjedništvo IKB-a

Stanje: 29. januar 2021.