Usluge

Redovne aktivnosti Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu

Utorak Do daljnjeg obustavljeno Bosanska dopunska škola (predškolska do 4. razreda)
Petak

14.00

Džuma-namaz
  Do daljnjeg obustavljeno Bosanska dopunska škola (5. – 10. razred)
Subota Do daljnjeg obustavljeno Kurs sufare
  Do daljnjeg obustavljeno Sekcija Hifza Kur'ana
  Do daljnjeg obustavljeno Prvi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg obustavljeno Drugi stepen Kur'ana
  Do daljnjeg obustavljeno Tribina: imanski šarti, aktuelna dešavanja
Nedjelja Uskoro slijedi proglas Nastava Mekteba
  14.00 Zajednički podne-namaz, tematsko predavanje
     

Predsjedništvo IKB-a

Stanje: 15. august 2020.