Usluge

Redovne aktivnosti Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu

Utorak 16.00 – 19.15* Bosanska dopunska škola (predškolska do 4. razreda)
Petak

14.00

Džuma-namaz
  16.00 – 17.30* Bosanska dopunska škola (5. – 10. razred)
Subota 10.30 – 12.00* Kurs sufare
  12.00 – 13.00* Sekcija Hifza Kur'ana i početnička grupa Kur'ana
  13.30 – 14.30* Prvi stepen Kur'ana
  13.30 – 14.30* Drugi stepen Kur'ana
  19.00* Tribina: imanski šarti, aktuelna dešavanja
Nedjelja 10.30 – 13.40* Nastava Mekteba
  14.00 Zajednički podne-namaz, tematsko predavanje
*Termini aktuelni nakon ljetnih odmora (od 18.8.2019.)    

Dobrodošli u IKB – Vakuf! Radujemo se Vašem dolasku!

Stanje: 17. juni 2019.