Islamski šarti

Zbirka tekstova vezanih za temu "Islamski šarti"

Ramazanske dove i zlatne ramazanske prilike (drugi ramazanski bilten)

PRVA RAMAZANSKA DOVA
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh...
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

Važni datumi u 2013./1434. godini

• Mevlud, rođenje Muhammeda, a.s.: četvrtak, 24. januar 2013. g. / 12. rebiu-l-evvel 1434. h.g.
• Dan nezavisnosti BiH: petak, 01. mart 2013.
• Lejletu-r-regaib: četvrtak, 16. maj 2013. g. / 06. redžeb 1434. h.g.
• Dan džamija: utorak, 07. maj 2013. g. / 27. džumade-l-uhra 1434. h.g.
• Lejletu-l-mi’radž: srijeda, 05. juni 2013. g. / 26. redžeb 1434. h.g.
• Dan vakifa: srijeda, 05. juni 2013. g. / 26. redžeb 1434. h.g.
• Lejletu-l-berat: nedjelja, 23. juni 2013. g. / 14. ša’ban 1434. h.g.

O kurbanu

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š.
Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i hadisa Božijeg poslanika.
Uzvišeni veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.” (El-Kevser, 1.-3.)

Savjeti hadžijama pred odlazak na hadždž

Odlazak na hadždž je najznačajniji događaj u životu svakog vjernika. Da bi se ovaj obred obavio što je moguće potpunije i ispravno, potrebno je ozbiljno se pripremiti. U tu svrhu Vam želimo uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva drugih hadžija.

Provoditi što više slobodnog vremena u ibadetu
Provodite što više slobodnog vremena u ibadetu, učenju Kur’ana, obavljanju dnevnih propisanih namaza, zikru i upućivanju dova Uzvišenom Stvoritelju. To okrepljuje dušu i liječi srce, umirujuće djeluje na cjelokupno biće i učvršćuje iman.

Pregled obreda hadždža

1. Definicija hadždža
Jezičko značenje:
Riječ hadždž znači cilj, svrha, namjera (ar. kasd).
Terminološko značenje:
Hadždž je namjera i putovanje u Mekku s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uslovima.

2. Status hadždža

Hadisi Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., o hadždžu

1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., da kaže: ‘Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući) bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila‘…“
2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Doista je Kaba jedan od stubova Islama, pa ko obavi hadždž ili umru, on zadobije garanciju kod Allaha – ako umre uvede ga u Džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici vrati ga sa nagradom i plijenom.“