Islamski šarti

Zbirka tekstova vezanih za temu "Islamski šarti"

Savjeti hadžijama pred odlazak na hadždž

Odlazak na hadždž je najznačajniji događaj u životu svakog vjernika. Da bi se ovaj obred obavio što je moguće potpunije i ispravno, potrebno je ozbiljno se pripremiti. U tu svrhu Vam želimo uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva drugih hadžija.

Provoditi što više slobodnog vremena u ibadetu
Provodite što više slobodnog vremena u ibadetu, učenju Kur’ana, obavljanju dnevnih propisanih namaza, zikru i upućivanju dova Uzvišenom Stvoritelju. To okrepljuje dušu i liječi srce, umirujuće djeluje na cjelokupno biće i učvršćuje iman.

Pregled obreda hadždža

1. Definicija hadždža
Jezičko značenje:
Riječ hadždž znači cilj, svrha, namjera (ar. kasd).
Terminološko značenje:
Hadždž je namjera i putovanje u Mekku s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uslovima.

2. Status hadždža

Hadisi Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., o hadždžu

1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., da kaže: ‘Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući) bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila‘…“
2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Doista je Kaba jedan od stubova Islama, pa ko obavi hadždž ili umru, on zadobije garanciju kod Allaha – ako umre uvede ga u Džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici vrati ga sa nagradom i plijenom.“

Hadždž u Kur'anu

„Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz Svjetovima“ (Al-Imran, 96.)

„...i ne borite se protiv njih kod Časnog Hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte..., a ako se prođu, pa Allah prašta i samilostan je.“ (El-Bekare, 191.-192.)

Svaki organ u tijelu mora obožavati Allaha

Svaki organ u tijelu ima neki čin obožavanja koji može obaviti. Navedimo oči kao primjer. Oči obožavaju Allaha, dž.š., gledajući u ono što im je naređeno da gledaju.
Allah, dž.š., kaže: „I zar neće pogledati carstvo Nebesa i Zemlje...“ (El-A'raf, 185.)
Allah, dž.š., također kaže: „Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!“ (El-En'am, 11.)

Dobro nam došao najdraži goste, mubarek mjesec Ramazan

Dolazi nam najdraži gost, mubarek mjesec Ramazan. Prvi dan posta je u petak, 20.07.2012. Prva teravija je u četvrtak, 19.07.2012. s početkom u 23:00 sata. U časnom Kur'anu stoji: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili, i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu - isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju - otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

Činimo puno istigfar

Estagfirullah, dvije riječi donose svako dobro.
Estagfirullah – Oprosti mi Allahu
Postoje riječi zbog kojih kiša pada, odlazi siromaštvo, i ... i ... i ...
Hasanu Basriji dolazi čovjek i tuži se da kiša nije dugo pala, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe! (Govori: Estagfirullah)
Dolazi mu drugi i tuži se neimaštinu, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, Hasan mu reče:
Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu četvrti i tuži se da zemlja ništa ne rađa, Hasan mu reče:

Vrijednost udjeljivanja na Allahovom putu

U Kur´anu Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje." (Sebea 39) „...a za dobro koje učinite Allah sigurno zna."  (El-Bekare 215) „Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav - a ono što od imetka udjelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!" (El-Bekare 272)                             &nbs

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i Hadisa Božijeg Poslanika.
Uzvišeni Allah dž.š. veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.”(El-Kevser, 1-3)

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., o Hadždžu

1.- Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
2.- Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista je Kaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadždž  ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!