Islamski šarti

Zbirka tekstova vezanih za temu "Islamski šarti"

Dnevne dove postača - prvi dio (šesti ramazanski bilten)

Dova 1
Allahumme-dž'al sijami fihi sijames-saimin ve kijami fihi kijamel-kaimin ve nebbih-ni fihi 'an nevmetil-gafilin ve heb li džurmi fihi ja ilahel-'alemin va'fu 'anni ja 'afi 'anil-mudžrimin.
(Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svjetova, i pomiluj me u ovom danu o Pomilovatelju grješnih)

Muslimani i zekat (peti ramazanski bilten)

1. Zekat je islamski šart, četvrti stub Islama, po važnosti odmah nakon namaza, jer u 28 ajeta u Kur'anu zekat se, kao obaveza, navodi zajedno sa namazom, a Muhammed, a.s., kada je upitan šta je Islam, rekao je: ''Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, a.s., Njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i obaviš hadždž, ukoliko si u mogućnosti.‘‘
(Buharija i Muslim)

Ramazanske dove i zlatne ramazanske prilike (drugi ramazanski bilten)

PRVA RAMAZANSKA DOVA
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh...
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

Važni datumi u 2013./1434. godini

• Mevlud, rođenje Muhammeda, a.s.: četvrtak, 24. januar 2013. g. / 12. rebiu-l-evvel 1434. h.g.
• Dan nezavisnosti BiH: petak, 01. mart 2013.
• Lejletu-r-regaib: četvrtak, 16. maj 2013. g. / 06. redžeb 1434. h.g.
• Dan džamija: utorak, 07. maj 2013. g. / 27. džumade-l-uhra 1434. h.g.
• Lejletu-l-mi’radž: srijeda, 05. juni 2013. g. / 26. redžeb 1434. h.g.
• Dan vakifa: srijeda, 05. juni 2013. g. / 26. redžeb 1434. h.g.
• Lejletu-l-berat: nedjelja, 23. juni 2013. g. / 14. ša’ban 1434. h.g.

O kurbanu

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š.
Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i hadisa Božijeg poslanika.
Uzvišeni veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.” (El-Kevser, 1.-3.)