Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Poslanik je rekao: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'..."
(El-Furkan, 30)

Hadis
Od Poslanika, a.s., se prenosi da je rekao: ''Da ti se uši rastopljenim olovom napune, bolje ti je nego da čuješ 'hajje 'ales-salah!, hajje 'alelfelah!' (dođi na namaz, dođi na spas!), a ne odazoveš se.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti!'' (Mudžadele, 9)

Hadis
Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ''Ako vas je trojica, nemojte da se dvojica došaptavaju mimo trećeg, jer će ga to rastužiti.'' (Buharija i Muslim)

Mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek' tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći! I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine.'' (Hud, 113-116)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati!''
(Ibrahim, 7)

Hadis
''Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život.''

Mudrost
Ibnul Qajjim, r.a., kaže: ''Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar.''