Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (Al-Imran, 193.)

Hadis
"Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla tebi je sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka." (Tirmizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (El-Mumtehine, 4.)

Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ''Najbolji je dinar onaj kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (El-Mu'min, 7.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!'' (Buharija)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'' (El-Furkan, 74.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha, dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu, on i ja ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i učini da budem proživljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći." (El-Isra, 80)

Hadis
Allahov poslanik, a.s., je rekao: "Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini." (Tirimizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr. A šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El- Kadr,1-5)

Hadis
''Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti! Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate; da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.'' (El-Bekare, 185)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv." (El-Hašr, 10)

Hadis
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ''Pogledajte u one koji su niži a ne u one koji su viši od vas. To je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre." (El-Bekare, 201)

Hadis
Prenosi se da je Poslanik, a.s., molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: ''Molim Te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno.''

Mudrost
Rekao je Hasan el-Basri: ''Onaj ko tri puta bude iskušan nekom nevoljom i svaki put je skrije (od ljudi) i nikada se nikome na nju ne požali, Uzvišeni Allah će ga obasuti Svojom milošću.''