Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže, a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.'' (Al Imran, 92.)

Hadis
Prenosi se da je Allahov poslanik, Muhammed, a.s., rekao:
''Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori: 'Allahu naknadi onome ko dijeli', a drugi govori: 'Allahu, daj propast onome ko uskraćuje'...''

Kurban u organizaciji IKB-a za 2014. godinu

Upitan je Poslanik, a.s., za kurban, pa je rekao: ''Kurban je sunnet vašeg oca Ibrahima, a.s.''
"A šta mi imamo od kurbana, Poslaniče", upitaše. ''Za svaku dlaku od kurbana upisat će vam se jedno dobro-haseneh'', odgovorio je Poslanik, a.s.

KLANJEM KURBANA ZAŠTITITE VAS I VAŠU PORODICU OD RAZNIH ISKUŠENJA I NESREĆA KOJE MOGU U TOKU GODINE DA VAS ZADESE!

Vašim kurbanom pomažete:
• studente Fakulteta islamskih nauka i Islamskih pedagoških akademija u BiH
• učenike medresa u Bosni i Hercegovini i Sandžaku

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
"...i oglasi ljudima Hadždž - dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će ti iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo Ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog! Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze." (El-Hadždž, 27-29)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i en­sarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime, za njih je On pripremio džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh."  (Et-Tewbe,100)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.'' (Et-Tevbe, 128)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: "Neka mi Allah ne blagoslovi ni jedan dan u kojem ne naučim nešto novo."

Mudrost
Hasan el-Basri je rekao: "Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenjak odugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi.''

Mudrosti

• Život uvijek bira cestu, vi samo birate cipele u kojima ćete hodati.
• Uvijek nastoj razmišljati i sa srcem i sa mozgom.
• Prva stvar koja vam padne na pamet je često i najbolja.
• Uvijek je dobro imati nekoga koji će vas poduprijeti u pravom smjeru kad stvari zapnu.
• Treba uvijek skupiti hrabrosti da se suočis s nepoznatim.
• Neke stvari jednostavno ne možete vidjeti jer ih ne dopuštate.
• Iako neka putovanja niste vi započeli, svejedno ih morate završiti.
• Oči čovjeka mogu reći jako puno ako se dobro gleda u njih.