Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti!'' (Mudžadele, 9)

Hadis
Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ''Ako vas je trojica, nemojte da se dvojica došaptavaju mimo trećeg, jer će ga to rastužiti.'' (Buharija i Muslim)

Mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek' tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći! I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine.'' (Hud, 113-116)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati!''
(Ibrahim, 7)

Hadis
''Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život.''

Mudrost
Ibnul Qajjim, r.a., kaže: ''Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!''
(Er-Rahman, 60)

Hadis
''Trudite se da na Bajram dijelite sadaku, činite dobročinstva, klanjate namaz, dijelite zekat i Allaha što više slavite i veličajte, jer to je dan kada vam Allah Uzvišeni prašta grijehe, kada uslišava vaše dove i kada vas posmatra pogledom milosti."

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš..."
(Et-Tevbe, 103)

Hadis
Muhamed, a.s., je prilikom davanja uputa ashabu Muazu b. Džebelu, kada ga je slao za namjesnika u Jemen, između ostalog rekao:
''Obavijesti ih da je Allah propisao zekat na njihovu imovinu da bude uzet od njihovih bogatih i dat njihovim siromašnim.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!'' ( Hud, 114)

Hadis
Kaže Muhammed a.s.: ''Rekao mi je melek Džebrail, a.s.: 'Muhammede, živi kako hoćeš – najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš – ipak ti se valja s njim rastati. Radi šta hoćeš – to ćete, doista, dočekati (na Sudnjem danu)'...''