Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (Al-Imran, 193.)

Hadis
"Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla tebi je sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka." (Tirmizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (El-Mumtehine, 4.)

Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ''Najbolji je dinar onaj kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (El-Mu'min, 7.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!'' (Buharija)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'' (El-Furkan, 74.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha, dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu, on i ja ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i učini da budem proživljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći." (El-Isra, 80)

Hadis
Allahov poslanik, a.s., je rekao: "Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini." (Tirimizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr. A šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El- Kadr,1-5)

Hadis
''Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti! Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate; da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.'' (El-Bekare, 185)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv." (El-Hašr, 10)

Hadis
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ''Pogledajte u one koji su niži a ne u one koji su viši od vas. To je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.''