Vjerska pouka

Zbirka tekstova vezanih za temu "Vjerska pouka"

Zidne novine polaznika Vjerske pouke - mekteba IKB-a (februar)

Vjerska pouka - mekteb IKB-a u Berlinu je u okviru svog plana i programa za 2012./2013. godinu uvrstila i izradu zidnih novina sa polaznicima Mekteba i njihovim muallimima. Planirana je izrada dvanaest zidnih novina tokom mektepske godine i to za svaki mjesec po jedne novine. Teme zidnih novina za ovu godinu su: "Život Muhammeda, a.s.", "Uvjeti za valjanost namaza" i "Islamski šarti". Izrađene novine izlažemo na oglasnu tablu IKB-a. Nakon izrade svih dvanaest zidnih novina, uslijediće i trinaesti pano sa slikama polaznika Mekteba i njihovih muallima tokom rada na ovom projektu.

Zidne novine polaznika Vjerske pouke - mekteba IKB-a (januar)

Vjerska pouka - mekteb IKB-a u Berlinu je u okviru svog plana i programa za 2012./2013. godinu uvrstila i izradu zidnih novina sa polaznicima Mekteba i njihovim muallimima. Planirana je izrada dvanaest zidnih novina tokom mektepske godine i to za svaki mjesec po jedne novine. Teme zidnih novina za ovu godinu su: "Život Muhammeda, a.s.", "Uvjeti za valjanost namaza" i "Islamski šarti". Izrađene novine izlažemo na oglasnu tablu IKB-a. Nakon izrade svih dvanaest zidnih novina, uslijediće i trinaesti pano sa slikama polaznika Mekteba i njihovih muallima tokom rada na ovom projektu.

Mevlud IKB-a "Selam ya resulallah" u povodu rođenja Muhammeda, a.s.

U nedjelju, 03. februara, nakon zajedničkog klanjanja podne-namaza, u mesdžidu IKB-a je upriličen prigodan program u povodu 12. rebiu-l-evvela 1434. hidžretske godine, dana rođenja Poslanika, a.s. Program pod nazivom "Mevlud - Selam ya resulallah" izveo je Hor IKB-a kojeg čine polaznice Mekteba. Uz izvedbu ilahija, učenje salavata te interpretaciju pohvalnih i poštovanja punih izjava poznatih ličnosti iz povijesti čovječanstva o Poslaniku Muhammedu, program je obilovao slavom Allaha i sjećanjima na Poslanika, a.s.