Muhammed a.s.

Zbirka tekstova vezanih za temu "Muhammed a.s."

Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Poslanik, s.a.v.s., je bio učitelj, opomenjivač, vojskovođa, državnik, ratnik...

Tradicionalno učenje dijeli život Poslanika Muhameda, s.a.v.s., na mekkanski i medinski period. Ovo je hronologično validno i predstavlja dva široka aspekta njegovog života, prije i poslije događaja Hidžre, preseljenja iz Mekke u Medinu. Događaj je od historijske važnosti, te označava početak islamskog kalendara.

Djela koja će sačuvati čovjeka

Abdur-Rahman ibni Semure, r.a, je rekao:"Jednoga dana došao nam je Poslanik, s.a.v.s, i rekao: "Juče sam zaista u svom snu vidio čudo;

- Vidio sam čovjeka iz moga ummeta kako mu je došao melek smrti da bi mu uzeo dušu, pa je ispred njega stalo njegovo dobročinstvo prema roditeljima i odbilo meleka od njega.

- Zatim sam vidio čovjeka od moga ummeta kome je bio određen kaburski azab, nakon čega mu je došao njegov ABDEST, i spasio ga kaburskog azaba.

Hadisi o zikru

Ebu Hurejra r.a. kaže: ”Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Allah kaže,” Ja sam prema svome robu onakav kakva su njegova očekivanja od Mene, i Ja sam s njim kada me se sjeti. Ako on Mene spomene u svom srcu, i Ja njega spomenem u Svom srcu; ako on Mene spomene u skupu, i Ja njega spomenem u boljem i plemenitijem skupu (tj, među Melekima). Ako se on približi Meni jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat; ako se on približi Meni za jedan lakat, Ja se njemu približim za cijelu ruku; ako on hoda prema Meni, Ja trčim prema njemu.”