Zapečaćeni džennetski napitak - Autor: Safijjurrahman el-Mubarekfuri

Knjigu možete poručiti na ovom link-u. Životopis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, će uvijek biti historijska osmatračnica, nepresušno vrelo iz kog će se napajati generacija za generacijom žednih znatiželjnika koji su baštinici poslanstva, nosioci imanske baklje, čiji će plamen vječno goriti, a oreol svjetlosti se stalno širiti. Ko je proučavao životni put Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dovoljno se posvetio njegovoj idejnoj, misaonoj i praktičnoj vrijednosti, vidio je neprekidni lanac interesantnih i neobičnih historijskih dogadjaja u kojima su Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i mala skupina vjernika ovladali mnogim naučnim saznanjima, još u ono doba. Porijeklo materije, uzroci Zemljine teže, i mnoga druga saznanja iz Kur`ana, uzdigla su čovječnost na, do tada, nepoznat i nevidjen nivo ljudskom rodu.
    Ko se dublje unese u život i djelo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, otkrit će misteriozni preobražaj, neplodne i prazne historije, koja se poput suhe pustinje pretvara u plodnu i bogatu zemlju iz koje isklija, a potom izraste, čovječnost, znanje, uljudnost i ljepota. Sa Resulullahovog, sallallahu alejhi ve selem izvora napojiše se ljudi, iz njegovog ružičnjaka ubraše mirisno cvijeće i plodove. Time su se hranili i bili prekoreni tek toliko da se zna da su ljudi, a ne meleki. Mogao si ih čuti kako govore: «Postoji jedna velika pustinja u čijem zagrljaju odrastoše ljudi koji prihvatiše islam i ponesoše ga prostorima nastanjenim mrakom, razgoneći pred sobom tminu i neznanje».

    Djela Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nam govore: «Mi izgradjujemo ummet/narod, kome će pripadati historija svijeta u budućnosti». Dosadašnja historija nije iznjedrila ličnost poput Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, strpljivog u nesreći, postojanog u pravdi, čvrstog u karakteru, smirenog u ovodunjalučkim potresima i stresovima. Niko nije bio milostiviji od njega, širokogrudniji i razumniji, i niko od ljudi nije mogao kao on dokučiti izvanzemaljska značenja. Allah, dž.š. ga je stvorio da ovlada mnogim nedaćama i potčini ih sebi. Stoga je Resullullah, sallallahu alejhi ve sellem, za historiju čovječanstva nepresušni izvor humanizma, a za čovječanstvo pokrovitelj ustrojstva tog humanizma i njegovog sprovodjenja u djelo.

    Uzvišeni Allah, dž.š. je zapečatio Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, srce od svih poroka i nevaljalština, od rodjenja do smrti. Čitajući njegov životopis, upoznajemo njegovu ličnost, karakterne crte, način izražavanja i metod rada, i shvaćamo da mu je Allah, dž.š. u svemu bio naklonjen: Upućivač, Pomagač i Zaštitnik. Islam mu je bila vjera, a Kur`an vodilja. Čovjek nije u stanju dostići visoke moralne ciljeve i ljudske vrijednosti, osim po uzoru na Allohovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je, prije svega, bio čovjek, a zatim pokretač humanizma i društvenog napretka. U Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, nadljudske, nadnaravne mogućnosti, tj. Mudžize, ubraja se i to što je svoju historiju dopunio činjenicama koje do tada čovječanstvo nije zabilježilo. Cijeli Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, život je postavljen i uredjen Allahovom odredbom. Kao da je njegova svojstva stvorio Allah, dž.š. u vremenu, a zatim ih zakačio, da bi ih prema životnoj dobi i odredjenim potrebama uzimao iz vremena i njima kitio Svoga Poslanika, alejhisselam.

    Bilo je to kao kad biljka uzima sunčevu svjetlost sa neba, bez koje ne može živjeti.
    Važna komponenta Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, ličnosti je bio dar rječitosti, koji, inače, nije nedostajao tom nepismenom arapskom narodu. Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, govor odvodi u bogatu, plodnu bašču sa raznoraznim plodovima. Kad udješ u tu bašču osjećaš da sve oko tebe diše i kuca jednim srcem. Svaka Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, riječ i misao nosi sa sobom poruku. Shvatiš li je, osjetit ćeš novu volju za životom. On dočarava željenu sliku načinom kazivanja: smireno, iskreno, osjećajno i dopadljivo.

    Čitalac, i ne htijući, uvijek pada pod njegov utjecaj, pa se postepeno humanizira. On odgaja i njeguje u čitaocu ono što je ljudsko, a potom Allah, dž.š. podari kome hoće dio njegove svjetlosti. Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, govor nam je blizu kao duša čovjeku, a, istovremeno, tako daleko, kao neznanje o tome šta je duša. On ima rješenje za svaki problem, nudi izlaz iz svake situacije ukazujući na osvjetljenje staza kojima se treba kretati.

    Dok čitamo Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, gubimo predodžbu o vremenu i prostoru. Zadubljeni u značenje tih riječi, doživljavamo njegovu blizinu, kao da je tu, sa nama i da razgovaramo. Kad u tekstu unese ideju, ona odjenom njegovim riječima daje novi smisao. Razumijemo ga onoliko koliko smo s njim, koliko ga pratimo i koliko ga želimo razumjeti. Ako se na nečemu zaustavimo, i on se zaustavi, ako produžimo, i on produži. Ono što smo prema njemu izvršili, i on je prema nama ispunio. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ne posjeduje u svom načinu izražavanja ono što posjeduje većina retoričara svijeta. U njegovom jeziku nema brutalnog govora, nema ciničnog i dvosmislenog značenja, niti crnog humora. On ne dozvoljava sebi da kao drugi, koji puste jeziku na volju, priča sve što im se servira. Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, govor nosi smisao i poruku koja treba postati stvarnost. On govori srcem koje zrači imanom i Kur`anom. Iza njegovih riječi stoji Uzvišeni Allah, dž.š.

    To je formula na čijem temelju čovjek treba živjeti. Život, riječi i djelo Allahovog Poslanika trebaju biti uzor svakom čovjeku, pogotovo kad se zna da je on od rodjenja do smrti hodio stazama čistog islama. Njegov život nema tamnih mrlja koje bi pružile suprotno saznanje. Tu nema kolebanja. Stoga ističemo da cijeli život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove riječi i djelo, trebaju značiti vjerniku ono što mu znači srce, bez kog ne bi mogao živjeti. Njegova sjena ga treba pratiti poput savjesti koja je pratilac razumu. Svjesno ne možemo pobjeći od sjene, niti od svoje savjesti. Svjesno ne smijemo pobjeći od Allahovog Poslanika, alejhisselam.

    Trebamo težiti za duhovnim i moralnim uzdignućima nad materijalnim privlačnostima i njenim ovozemaljskim okovima. Duša ne može poletjeti i uzdići se dok čovjek ne spozna cilj svog radjanjaq, življenja, umiranja i proživljenja. To može spoznati samo čovjek kome je poslanik bio Resulullah, alejhisselam. Naš umet ima vjeru i Poslanika kave nema ni jedan drugi narod. «Allah, dž.š. ga je poslao da ljude izvede iz robovanja ljudima u robovanje i obožavanje Gospodara svih ljudi, iz nepravde religija u pravdu islama, i iz nepravde dunjaluka u širinu i ovoga i Onoga svijeta». Ovo su riječli koje pojačavaju čovjekov iman, zrače svjetlom i pružaju nadu. Izgovorila ih je osoba koju je odgojio naš Vodja i Prvi učitelj, sallallahu alejhi ve sellem, osoba koja je shvatila cilj življenja i radila na ostvarenju tog cilja. Ovakav mora biti svako ko se hoće pridružiti povorci pravovjernih na njihovom dugom putu. Zbog velikog značaja koje Sira (životopis Posljednjeg Allahovog poslanika) zauzima u životu svakog muslimana, bilo zbog prošlosti ili sadašnjosti, napisane su mnoge knjige u kojima se životu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pristupalo sa različitih apsekata, tematski ili metodski. Medjutim, ima nekoliko knjiga o Resulullahovom, sallallahu alejhi ve sellem, životu i djelu koje se odlikuju pripovjedačkim stilom pisanja, a uz to su dosljedne historijskim zbivanjima, preciznim i tačnim podacima, što čitaocu omogućava čitanje s lahkoćom, potpuno razumijevanje i proučavanje bez manjkavosti.

    Er-Rahikul-Mahtum, što bi se na bosanskom moglo prevesti kao: Zapečaćeni dženetski napitak ili Zapečaćeni nektar, profesora Safijurrahmana iz Indije, spada u jedinstvene knjige po svojoj hronologiji zbivanja, metodologiji izlaganja, a posebno je izražena sveobuhvatnost čiste sire, bez primjesa sumnje ili neistine koje su prateće komponente nekim djelima. Odlikuje se pristupačnošću široj čitalačkoj publici, kao i samim istraživačima kojima je sira struka. Svako će za sebe naći ono što želi. Stoga je Er-Rahikul-Mahtum dobila prvu nagradu na Rabitinom konkursu za najbolju siru. Dodajmo još da je ovo djelo samo nastavak truda koji su uložili indijski učenjaci kroz dugi niz stoljeća na očuvanju islamske tradicije, njegujući mnoge islamske znanosti. Poznata su njegova originalna i neponovljiva naučna dostignuća na polju tefsira, hadisa, sire i ostalih hadiskih znanosti. Molimo Allaha dž.š. da se ovom knjigom okoriste muslimani stoka i Zapada. Allah zna šta je u namjeri svakog čovjeka.

                SADRŽAJ

•    PREDGOVOR IZDAVAČA
•    Riječ dr. Abdullaha Omera Nasifa
•    RIJEČ GENERALNOG SEKRETARA ISLAMSKE
SVJETSKE LIGE – RABITE
•    RIJEČ AUTORA
•    POLOŽAJ ARAPA
•    Položaj Arapa
•    Arapski narodi
•    Seobe ogranaka plemena Kehlan
•    Vlast i uprava kod Arapa
•    Vlast u Jemenu
•    Vlast u Hiri
•    Slast u Šamu
•    Vlast koju su imali ostali Arapi
•    Politička situacija u Arabiji
•    Vjere Arapa
•    Vjersko stanje
•    Arapsko predislamsko društvo
•    Društvene prilike
•    Ekonomske prilike
•    Etika Arapa
•    Resulullulahovo, alejhisselam, porijeklo
•    Prvi stepen porijekla
•    Drugi stepen
•    Treći stepen
•    Poslanikova porodica
•    Hašim
•    Abdulmuttalib
•    Abdullah, otac Allahovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem
RODJENJE I ŽIVOT DO POSLANSTVA
•    Rodjenje
•    Boravak u porodici Beni Sad
•    Otvaranje prsa
•    Povratak suosjećajnoj majci
•    Život kod dragog djeda
•    Kod osjećajnog amidže
•    Traži kišu njegovim licem
•    Monah Behira
•    Rat el-Fidžar
•    Savez namirisanih
•    Mukotrpan život
•    Ženidba Hatidžom
•    Gradnja Kabe i dogadjaj presude
•    Kratak životopis prije poslanstva
•    II dio
U SVJETLU POSLANSTVA I OBJAVE
•    U pećini Hira
•    Vjerovjesništvo i pozivanje u istinu
•    Mekkanski period
•    U okrilju vjerovjesništva i poslanstva
•    Džibril donosi Objavu
•    Period zastajanja Objave
•    Džibril ponovo donosi bjavu
•    Vrste objave
•    Prvi period pozivanja Allahu
•    Tri godine tajnog pozivanja Prva prethodnica
•    Namaz
•    Drugi stepen pozivanja Allahu
•    Javno pozivanje
•    Prva naredba o javnom pozivanju
•    Pozivanje rodbine u islam
•    Na brežuljku Saffa
•    Konsultativno zasijedanje o sprječavanju hadžija da čuju ovaj poziv
•    Različite metode opitanja pozivu u islam
•    Stajalište mušrika prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem
•    Delegacija Kurejšija kod Ebu Taliba
•    Kurejšije prijete Ebu Talibu
•    Kurejšije ponovo kod Ebu Taliba
•    Erkamova kuća
•    Prva hidžra u Abesiniju
•    Sedžda mušrika sa muslimanima i povratak muhadžira
•    Kurejšijska zavjera protiv iseljenika u Abesiniju
•    Žestina kažnjavanja i pokušaj ubistva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
•    Hamza, radiallahu anhu, prima islam
•    Omer b. El-Hattab, radiallahu anhu, prima islam
•    Predstavnik Kurejšija kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
•    Glavešine Kurejšija pregovaraju sa Allahovim Poslanikom
•    Ebu Džehlova odluka da ubije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
•    Pregovori i ustupci
•    Mušrici su zbunjeni, povezuju se sa Jevrejima
•    Stajalište Ebu Taliba i njegove porodice
•    Sveopći bojkot
•    Zavjet nepravde i nasilja
•    Tri godine u Ebu Talibovom brdskom klancu
•    Poništenje ugovora o izolaciji
•    Posljednja delegacija Kurejšija kod Ebu Taliba
•    Godina tuge
•    Ebu Talibova smrt
•    Hatidžina smrt
•    Gomilanje tuge
•    Ženidba sa Seudom
•    Faktori strpljenja i ustrajnosti
•    Treći period pozivanja Allahu
•    Pozivanje u islam van Mekke
•    Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Taifu
•    Predočavanje islama plemenima i pojedincima
•    Plemena kojim je ponudio islam
•    Vjernici van Mekke
•    Šest dobrih stanovnika Medine
•    Digresija o Resulullahovoj ženidbi sa Aišom
•    Isra i Mi`radž
•    Prva prisega na Akabi
•    Ambasador islama u edini
•    Zavidan uspjeh
•    Druga prisega na Akabi
•    Abbas govori o velikoj odgovornosti
•    Paragrafi prisege
•    Potvrdjivanje velike odgovornosti koju nosi prisega
•    Zaključivanje prisege
•    Dvanaest poglavara
•    Šejtan otkriva ugovor
•    Spremnost ensarija da udare na Kurejšije
•    Kurejšije šalju protest poglavarima Jesriba
•    Kurejšije utvrdjuju vijest o prisegi i šalju potjeru za njenim učesnicima
•    Vjesnici Hidžre
•    Zasjedanje Vijećnice – Kurejšijskog parlamenta
•    Jedinstvena odluka parlamenta da ubiju Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem
•    Vjerovjesnikova hidžra
•    Opkoljavanje Resulullahove kuće
•    Allahov Poslanik napušta kuću
•    Od kuće do pećine
•    Kad su njih dvojica bila u pećini
•    Na putu za Medinu
•    Dolazak u mjesto Kuba
•    Ulazak u Medinu
•    Stadij pozivanja i borbe u medinskom periodu
•    Stanovnici Medine i njihova stanja u vremenu Hidžre
•    Prvi stadij
•    Izgradjivanje novog društva
•    Gradnja Poslanikove džamije
•    Bratimljenje muslimana
•    Povelja islamskog saveza
•    Utjecaj ideala na društvo
•    Sklapanje ugovora sa Jevrejima
•    Paragrafi ugovora
•    Krvava borba
•    Provokacije Kurejšija i povezivanje sa Abdullahom ibn Ubejjom
•    Proglas odluke o zabrani posjete Svetom hramu
•    Kurejšije prijete muhadžirima
•    Dozvola za borbu
•    Drugi stadij
•    Slanje izvidnica jedne za drugom ka ovom putu
•    Bitke i slanje trupa prije Bedra
•    Velika bitka na Bedru – prva odlučujuća bitka u islamu
•    Snaga muslimanske vojske i odredjivanje vojskovodja
•    Muslimanska vojska kreće na Bedr
•    Upozorenje Mekki
•    Priprema Mekkelija za pohod
•    Sastav mekkanske vojske
•    Problem plemena Benu Bekr
•    Pokret mekkanske vojske
•    Karavana je spašena
•    Želja Mekkelija za povratkom
•    Težak položaj muslimanske vojske
•    Savjetodavna sjednica
•    Muslimanska vojska nastavlja put
•    Allahov Poslanik lično u izvidnici
•    Dolaženje do najvažnijih informacija o mekkanskoj vojsci
•    Padanje kiše
•    Muslimani prvi zauzimaju najznačajnije strateške položaje
•    Mjesto komandovanja
•    Pripremanje vojske i konačenje
•    Mekkanska vojska na poprištu bitke
•    Dvije vojske se odmjeravaju
•    Početak bitke
•    Opći napad
•    Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doziva Uzvišenog Allaha
•    Dolazak meleka
•    Kontranapad
•    Iblis bježi s bojnog polja
•    Veliki poraz mušrika
•    Ebu Džehlova upornost
•    Ebu Džehlovo stradanje
•    Nekoliko lijepih primjera boraca Bedra sa čvrstim imanom
•    Poginuli na obje strane
•    Vijest o porazu stiže u Mekku
•    Vijesti o pobjedi stižu u Medinu
•    Vjerovjesnikova vojska ide ka Medini
•    Delegacija za dobrodošlicu
•    Problem zarobljenika
•    Kur`an o Bici na Bedru
•    Vojne aktivnosti izmedju bitki na Bedru i Uhudu
•    Primjeri jevrejskih spletki
•    Pleme Benu Kajnuka krši ugovor
•    Opsada, predaja i iseljenje Kajnuka
•    Pohod Suvajr
•    Pohod na Zu Emr
•    Ubistvo Kaba ibn el-Ešrefa
•    Pohod na Buhran
•    Izvidnica Zejda ibn Harisa
BITKA NA UHUDU
•    Priprema Kurejšija na osvetničku bitku
•    Formiranje i sastav kurejšijske vojske
•    Pokret iz Mekke
•    Poslanikovi obavještajci otkrivaju pokret neprijatelja
•    Muslimani u pripravnosti
•    Mekanska vojska se kreće ka Medini
•    Savjetodavno vijeće Medine donosi plan za odbranu
•    Priprema muslimanske vojske i izlazak na mejdan
•    Smotra vojske
•    Konačenje izmedju Uhuda i Medine
•    Pobuna Abdullaha ibn Ubejja i njegove družine
•    Muslimanska vojska kreće na Uhud
•    Plan odbrane
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, podiže borbeni duh kod vojnika
•    Postavljanje Mekkanske vojske u redove
•    Kurejšijska politička manevrisanja
•    Učešće Kurejšijki u bici
•    Početak bitke
•    Težište bitke oko kurejšijske zastave
•    Bitka na ostalom dijelu ratišta
•    Pogibija Hamze ibn Abdulmuttaliba – Allahovog lava
•    Vladanje situacijom
•    Iz mladinog zagrljaja u zagrljaj smrti
•    Uloga muslimanskih strijelaca u borbi
•    Mušrici doživljavaju poraz
•    Kobna greška strijelaca
•    Halid ibn el-Velid opkoljava muslimansku vojsku
•    Neustrašiv Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, potez tokom okruženja
•    Rasulo muslimanske vojske
•    Vrhunac bitke oko Resulullaha, alejhi selam
•    Najkritičniji trenutak u Resulullahovom, sallallahu alejhi ve sellem, životu
•    Okupljanje ashaba oko Resulullaha, alejhi selam
•    Udvostručen mušrički napad
•    Rijetki primjeri hrabrosti
•    Eho lažne vijesti
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nastavlja bitku
•    Pogibija Ubeja ibn Halefa
•    Talha pomaže Poslaniku, alejhi selam  
•    Posljednji mušrički napad
•    Masakriranje šehida
•    Spremnost muslimanskih heroja da nastave borbu
•    Nakon spašavanja Resulullaha, alejhi selam
•    Ebu Sufjanova zloba nakon bitke i dijalog sa Omerom
•    Dogovor za susret na Bedru
•    Provjeravanje daljnjih kurejšijskih namjera
•    Prepoznavanje ubijenih i ranjenih
•    Kopanje šehida
•    Resulullah, alejhi selam se obraća Allahu, dž.š. i upućuje mu dovu
•    Povratak u Medinu i rijetki primjeri ljubavi i požrtvovanosti
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini
•    Poginuli s obje strane
•    Nemirna noć u Medini
•    Pohod na Hamraul-esed
•    Kur`an o Bici na Uhudu
•    Pouke i poruke ove bitke
VOJNE IZVIDNICE I MISIJE IZMEDJU UHUDA I AHZABA
•    Akcija Ebu Seleme
•    Vojni pohod Abdullaha ibn nejsa
•    Tragičan dogadjaj na Er-Redži`u
•    Tragičan dogadjaj kod bunara Ma`unet
•    Bitka sa Beni en-Nadirom
•    Pohod na Nedžd
•    Druga Bitka na Bedru
•    Bitka za Dumetul-Džendel
BITKA EL-AHZAB NA HENDEKU
POHOD NA BENU KUREJZA
VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE AHZABA I BENU KUREJZE
•    Ubistvo Selama ibn Ebul-Hukajka
•    Pohod Muhammeda ibn Mesleme
•    Pohod na Benu Lahjan
•    Nastavak vojnih aktivnosti izvidjanjem, prepadima ili pregovaračkim misijama
•    Bitka Benu Mustealek/Bitka El-Murejsia (mjesec šaban, 5 ili 6. h.g.)
•    Djelovanje munafika (petokolonaša) pred Bitku Benul-Mustalek
•    Uloga licemjera u Bici Benul-Mustalek
•    Vojne aktivnosti poslije Bitke El-Murejsi
•    Dogadjaj na Hudejbiji (zulkade 6.h.g.)
•    Uzrok hudejbijske umre
•    Okupljanje muslimana
•    Muslimani kreću ka Mekki
•    Pokušaj Kurejšija da odvrate muslimane od dolaska u Mekku
•    Promjena putnog pravca i pokušaj da se izbjegne kobni susret
•    Budejl posreduje izmedju Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i Kurejšija
•    Ostali kurejšijski delegati
•    On je zadržao njihove ruke od vas
•    Osman ibn Affan, muslimanski delegat Kurejšijima
•    Glasine o Osmanovom ubistvu i zakletva pod drvetom
•    Sklapanje i paragrafi primirja
•    Vraćanje Ebu Džendela Kurejšijima
•    Klanje kurbana i brijanje onoga ko odustane od umre
•    Zabrana povratka muhadžirki mušricima
•    Rezultati ovog ugovora
•    Žalost muslimana i razgovor Omera, r.a. sa Resulullahom, alejhi selam
•    Riješen problem ugroženih u Mekki
•    Prelazak na islam kurejšijskih junaka
DRUGA ETAPA
•    Novo razdoblje u historiji islama
•    Korespodencija s kraljevima i vladarima
1.    Pismo egusu, kralju Abesinije
2.    Pismo Mukavkisu, egipatskom kralju
3.    Pismo perzijskom kralju Kisri
4.    Pismo bizantijskom kralju Heraklu ¸¸¸¸¸¸¸
5.    Pismo Munziru ibn Saviju ¸¸
6.    Pismo vladaru Jemame, Hevzetu ibn Aliju
7.    Pismo Harisu ibn Ebu Šemir el-Gasaniju, vladaru Damaska
8.    Pismo kralju Omana
•    Vojne aktivnosti poslije primirja na Hudejbiji
•    Pohod na Gabu ili Pohod na Zu Kared
•    Bitka za Hajber i Vadil-Kura (muharrem, 7.h.g.)
•    Uzrok bitke
•    Odlazak na Hajber
•    Broj muslimanske vojske
•    Veza licemjera sa Jevrejima
•    Put do Hajbera
•    Neki dogadjaji na putu za Hajber
•    Muslimanska vojska pod zidinama Hajbera
•    Utvrde Hajbera
•    Logor muslimanske vojske
•    Priprema za borbu i predznak pobjede
•    Početak bitke i zauzimanje utvrde Naim
•    Zauzimanje utvrdjenja Es-Sa`b ibn Muaz
•    Zauzeče utvrdjenja Zubejr
•    Zauzimanje utvrdjenja Ubej
•    Zauzimanje utvrdjenja En-Nezar
•    Osvajanje druge polovine Hajbera
•    Pregovori sa Jevrejima
•    Ubistvo dva Ebul-Hukajkova sina zbog kršenja dogovora
•    Podjela plijena
•    Dolazak Džafera ibn Ebu Taliba i eš`arijaca
•    Ženidba sa Safijom
•    Dogadjaj sa otrovanom ovcom
•    Ubijeni na Hajberu s obje strane
•    Hajbersko selo Fedek
•    Vadil-Kura
•    Jevrejski grad Tejma
•    Povratak u Medinu
•    Pohod Eban ibn Seida
•    Ostali pohodi i bitke sedme hidžretske godine
•    Pohod Zatur-Rika
•    Naknadna umra
•    Bitka na Mu`ti
•    Povod za bitku
•    Vojni zapovjednici i Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, oporuka
•    Ispraćaj muslimanske vojske i plač Abdullaha ibn Revahe
•    Muslimanska vojska na putu
•    Muslimani se dogovaraju u Meanu
•    Muslimanska vojska kreće prema neprijatelju
•    Početak bitke i smjene zapovjednika
•    Islamski bajrak u rukama «Alahove sablje»
•    Kraj bitke na Mu`ti
•    Ubijeni s obje strane
•    Rezultati bitke
•    Pohod zatu Selasil
•    Pohod Ebu Katade na Hadiru
•    BITKA ZA OSLOBODJENJE MEKKE
•    Povod bitke
•    Ebu Sufjan odlazi u Medinu da obnovi primirje
•    Pripreme za borbu i pokušaj da to ostane u tajnosti
•    Muslimanska vojska na putu za Mekku
•    Muslimanska vojska se zaustavlja na Merri Zahranu
•    Ebu Sufjan pred Resulullahom, alejhisselam
•    Muslimanska vojska napušta Merru Zahran i kreće u Mekku
•    Kurejšije iznenadjene dolaskom muslimanske vojske
•    Muslimanska vojska u Zu Tuvau
•    Muslimanska vojska ulazi u Mekku
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ulazi u Mesdžid Kabe i čisti ga od kipova
•    Resulullah klanja u Kabi, a potom održa govor Kurejšijima
•    «Ja vas sada neću koriti»
•    Ključ Bejtullaha
•    Bilal uči ezan na kabi
•    Namaz pobjede ili namaz zahvale
•    Pogubljenje najvećih zločinaca
•    Prihvatanje islama Safvana ibn Umejje i Fadale ibn Umejra
•    Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, hutba drugog dana u Mekki
•    Bojazan ensarija da će Resulullah, a.s. ostati u Mekki
•    Uzimanje zakletve na vjernost
•    Boravak Resulullaha, a.s. u Mekki i njegovo djelovanje
•    Delegacije i izvidnice
•    TREĆE RAZDOBLJE
•    Bitka na Hunejnu
•    Pokret neprijatelja i dolazak na Evtas
•    Iskusni ratnik smatra pogrešnim vojskovodjino mišljenje
•    Neprijateljsko izvidjanje
•    Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, izvidjanje
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, napušta Mekku i odlazi na Hunejn
•    Muslimanska vojska iznenada u klopci strijelaca
•    Povratak muslimana na položaje i vrhunac borbe
•    Razbijanje neprijateljskog jedinstva i velika pobjeda muslimana
•    Potjera za neprijateljem
•    Ratni plijen
•    Bitka za Taif
•    Raspodjela ratnog plijena u El-Dži`ranu
•    Ensarije prigovaraju Resulullahu, a.s.
•    Dolazak delegacije plemena Hevazin
•    Umra i povratak u Medinu
•    Pohodi i izvidnice nakon povratka sa osvajanja Mekke
•    Povjerenici zaq prikupljanje zekata i džizje
•    Vojno-izvidjački pohodi
•    Bitka na Tebuku (Redžeb, 9.h.g.)
•    Uzrok bitke na Tebuku
•    Vijest o pripremi bizantijske i gassanijske vojske
•    Specijalne vijesti o pripremama Bizantinaca i Gassanija za rat
•    Pogoršanje situacije
•    Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, donosi odluku o borbi protiv Bizanta
•    Naredba o vojnom spremanju muslimanskih boraca
•    Muslimani se takmiče ko će se bolje spremiti za bitku
•    Islamska vojska kreće na Tebuk
•    Muslimanska vojska na Tebuku
•    Povratak u Medinu
•    Ko nije krenuo iz Medine na Tebuk?
•    Rezultati pohoda na Tebuk
•    Kur`an o dogadjaju Bitke na Tebuku
•    Neki značajni dogadjaji u ovoj 9.h.g.
•    Ebu Bekrov odlazak na hadž
•    Opći pogled bitaka
•    Masovni prelazak na islam
•    Delegacije
•    Spjeh i posljedice širenja islama
•    Oprosni hadž
•    Posljednji vojni pohod
•    Posljednja etapa mubarek života
•    Vijesnici rastanka
•    Odlazak Uzvišenom Allahu, dž.š.
•    Početak bolesti
•    Posljednja sedmica
•    Pet dana pred preseljenje
•    Četiri dana pred preseljenje
•    Tri dana pred preseljenje
•    Dan ili dva dana pred preseljenje
•    Dan uoči preseljenja na Ahiret
•    Posljednji dan života
•    Preseljenje na Ahiret
•    Ashabi u velikoj žalosti
•    Omerov, r.a. stav
•    Ebu Bekrov, r.a.stav
•    Opremanje i ispraćaj časnog tijela u zemlju
•    RESULULLAHOVA PORODICA
•    RESULULLAHOVA SVOJSTVA I ETIKA
•    Ljepota etike
•    Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, zrelost i plemenita svojstva
•    Literatura