Nedjelja

Nastava vjerske pouke nedjeljom

Treći termin

Zadaća

---

Nastava Vjerske pouke - mekteba IKB-a nedjeljom u trećem terminu se održava od 12.00 do 12.50 sati. Svaki polaznik prisustvuje nastavi od maksimalno 50 minuta.

Općenito o nastavi

Zadaća

---

Mektepska nastava IKB-a 2016./2017. godine je oficijelno počela u nedjelju, 18. septembra 2016. godine i održavaće se svake nedjelje od 11.00 do 13.00 (podijeljena u dva termina). Nastavu izvode 16 muallima, a svaki polaznik ima samo jedan čas nastave koji traje jedan sat (11.00-12.00 ili 12.00-13.00) zavisno koji je polaznik stepen Mekteba.

Čas učenja Kur'ana napamet (Sekcija hifza) se održava u oba termina, tako da svaki polaznik ima mogućnost da pohađa i čas učenja Kur'ana napamet po tedžvidu. Preduslov za to je prethodno poznavanje sufare.