Nedjelja

Nastava vjerske pouke nedjeljom

Općenito o nastavi
Zadaća

---

admin Sun, 09/02/2012 - 22:23

Mektepska nastava IKB-a 2016./2017. godine je oficijelno počela u nedjelju, 18. septembra 2016. godine i održavaće se svake nedjelje od 11.00 do 13.00 (podijeljena u dva termina). Nastavu izvode 16 muallima, a svaki polaznik ima samo jedan čas nastave koji traje jedan sat (11.00-12.00 ili 12.00-13.00) zavisno koji je polaznik stepen Mekteba.

Čas učenja Kur'ana napamet (Sekcija hifza) se održava u oba termina, tako da svaki polaznik ima mogućnost da pohađa i čas učenja Kur'ana napamet po tedžvidu. Preduslov za to je prethodno poznavanje sufare.

Drugi čas
Zadaća

---

admin Sat, 09/01/2012 - 11:59

Nastava Vjerske pouke - mekteba IKB-a nedjeljom u drugom terminu se održava u 12.00 časova i traje 60 minuta.

Prvi čas
Zadaća

---

admin Sat, 09/01/2012 - 11:58

Nastava Vjerske pouke - mekteba IKB-a nedjeljom u prvom terminu se održava u 11.00 časova i traje 60 minuta.