Muhammed a.s.

Zbirka tekstova vezanih za temu "Muhammed a.s."

Rekao je Allahov poslanik Muhammed, a.s.

1 – Nije ništa teže na Mizanu od lijepog ahlaka.
2 – Nije obaveza na musafiru da klanja džumu.
3 – Nije niko iz mog Ummeta izdržavao tri kćerke ili tri sestre čineći im dobročinstvo, a da mu one neće biti zastor od vatre.
4 – Nije slušanje kao viđenje: Uzvišeni Allah je obavijestio Musa, a.s. šta je njegov narod uradio sa teletom pa nije bacio ploče (na kojima je bio napisan Tevrat), a čim je vidio šta su uradili bacio je ploče pa su se razbile.
5 – Nije jak onaj koji je snažan u hrvanju, nego je jak onaj koji vlada sobom u srdžbi.

Allahov Poslanik, Muhammed, a.s.

U svijetu u kojem se sve iščašilo i okrenulo naglavačke, gdje Istinu prekriva fikcija, pun mjesec dolazi do izražaja. Uprkos mutnim i tamnim oblacima što prijete da nam sakriju Istinu, pun mjesec se ne da pomutiti. Muhammed, a.s. ostaje da svijetli i obasjava živote onih koji ga prepoznaju po moralu i etici koje mu je sam Bog.dž.š. podario.

Sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. danju i noću

Allahov Poslanik s.a.v.s. je učio ove dove u prilikama:

Kada bi se probudio: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AHJANA BA’DE MA EMATENA VE ILEJHIN-NUŠUR. (Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas usmrti, i Njemu se sve vraća.)

Prije ulaska u toalet: ALLAHUMME INNI E'UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. (Allahu moj, tražim od Tebe utočište od zla šejtana i nečisti.)

Nakon izlaska iz toaleta: GUFRANEKE. (Za oprost Te molim.)

Prije obroka: BISMILLAHI. (Sa imenom Allaha.)

Poslanikova a.s. Džamija

Na mjestu gdje je otpočela gradnja džamije, nalazili su se grobovi mušrika-nevjernika. Bila je tu jedna rupčaga, nešto palmi i jedno stablo. Resulullah,a.s, naredi da se mezarluk prekopa, rupa zaravni, a palme i stablo posjeku. Zatim se odredi kibla, koja je bila određena prema Kudusu.

GRADNJA POSLANIKOVE, A.S, DŽAMIJE

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. o Hadždžu

  1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajuci spolni odnos sa ženom, niti ucini neki grijeh, vratice se (kuci bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
  2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!
  3. Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahov