Imanski šarti

Zbirka tekstova vezanih za temu "Imanski šarti"

Šesti ramazanski bilten IKB-a 2015. suad.h Fri, 07/10/2015 - 00:05

Kaže Muhammed, a.s.: ''Post lebdi između Nebesa i Zemlje dok se ne daju VITRE.''

Islamska zajednica je jedina institucija koja po islamskim propisima prikuplja VITRE i ZEKAT.

Ne dozvolite da davanjem vitara i zekata mimo Islamske zajednice dovedete u pitanje ispravnost Vaših VITARA i ZEKATA!!! VITRE se daju za svakog člana porodice. Očistite Vaš post davanjem VITARA, a zaštitite Vaš imetak davanjem ZEKATA!
Molimo Allaha, dž.š., da ukabuli Vaš POST, VITRE i ZEKAT.
A m i n !

Kur'an je Allahova objava pa ga čitajte pažljivo da biste pouku prihvatili

* 1. Elif Lām Mīm.
* 2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
* 3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
* 4. i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
* 5. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.

* 1. Elif Lām Mīm Sād.