Allah dž.š.

Zbirka tekstova vezanih za temu "Allah dž.š."

Traženje oprosta je lijek za tugu, brige, nedaće i nesreće

Istigfār (traženje oprosta za grijehe) je zasigurno djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, a i za razne bolesti. Zato nam je Allahov Poslanik, a.s., naredio da u svim prilikama izgovaramo: "Estagfirullah". Govorio je, a.s.: „O ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte Mu se (tewbu činite). Ja oprost u svakom danu zatražim i po 100 puta.“ (Muslim). Znajmo da su to riječi zbog kojih kiša pada i odlazi siromaštvo a za to postoji puno dokaza pa pročitajte par korisnih ajeta, hadisa i savjeta.

”Bolje vam je”, kaže Allah, dž.š.

Često smo u prilici da nam besplatni advokati naši kažu: “Najbolje je za tebe to i to.“ Ponekad nas naljute, ali najčešće ih poslušamo. Jesmo li kada razmislili šta Allah, dž.š., kaže šta je to za nas najbolje? Pa, poslušaj čovječe šta to Allah kaže! 

TEVHID

“A i Ibrahima (smo spasili). ‘Allahu se jedino klanjate’, govorio je on narodu svome ‘i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate’…” (El-Ankebut, 16.)

Dova se upućuje samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, pa upućuj Mu dovu!

«Moj Bože, koje podložniji propasti i pogrešci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabašnim pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti niti sebi korist pribaviti. Moj Bože, tvoje znanje o meni je vječno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaći niti se tvojoj odluci suprotstaviti . Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoć i dar. Ogriješio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce – da mi nada bude samo u Tebe i strah samo od Tebe!

Zikr-spominjanje Allaha, dž.š.

„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte!“(Ahzab,41,42)
Zikr se u Kur'ani kerimu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a i 83 vjerodostojna hadisa govore o toj temi. To nedvojbeno ukazuje na značaj zikra i važnost u životu svakog vjernika i vjernice.
U 41. ajetu sure El-Ahzab, Uzvišeni nas podstiče da Ga često spominjemo i prisjećamo Ga se, ne ističući ni vrijeme, ni mjesto, ni način, za razliku od drugih oblika robovanja, kao što su namaz, post i hadždž u slučaju kojih su precizirani forma, vrijeme i mjesto.

Noćni namaz

Uzvišeni Allah kaže: "Bokovi njihovi se postelje lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo, udjeljuju."(Es-Sedžda,16.), a nakon toga dodaje: "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju"(Es-Sedžda, 17).

Ogranci Imana

„Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje  onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)