Savjetodavno-odgojno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Savjetodavno-odgojno"

Radi dobro za sebe, za druge i ne boj se, uspjeh je zagarantovan!

U jednoj predaji navodi se da se jedan od ashaba jako razbolio. Nakon određenog vremana Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. „Zar nije ništa kazao“, upitao je Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: „Kamo sreće da je bilo više puta... kamo sreće da je bio novi.... kamo sreće da je bila čitava“, nismo razumjeli o čemu govori, rekoše.