Savjetodavno-odgojno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Savjetodavno-odgojno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena djela vaša, a da vi i ne primijetite." El-Hudžurat, 2.

Hadis
"Stid i kratkoća u govoru su dva znaka vjerovanja (imana), a bezobrazan govor i opširna razjašnjavanja (brbljanje) su dva znaka licemjerstva." Tirmizi, Ahmed i Hakim

Spas je u imanu i dobrom djelu suad.h Thu, 10/27/2016 - 12:07

Svi ljudi, koliko ih je sada na Zemlji, svi će za stotinu i nešto godina biti pod zemljom. Razmišljamo li o tome? To je istina u koju ćemo se svi uvjeriti. Do juče si bio poznat, slavan, ugledan, bogat, pred tobom su, umjesto samo pred Bogom, vrat i kičmu savijali, lažno ti se osmjehivali, bojali su te se, a danas si sam ostavljen. Svi su te napustili. Ako si vjerovao, ibadetio i dobra djela činio, jedino to će ti koristiti. Došao si na dunjaluk nemoćan, praznih ruku, a tako i odlaziš u vječnost.

Koristi udjeljivanja (sadake) suad.h Thu, 01/30/2014 - 14:11

Koristi udjeljivanja (sadake) su:

1. Gasi srdžbu Allaha, dž.š.
"Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)!" (Hadis bilježi Tirmizi)

2. Briše grijehe i otklanja vatru
!Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru!" (Hadis)

3. Štiti od vatre
"Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme!" (Hadis)

Poslanikov posljednji vasijjet suad.h Mon, 01/13/2014 - 15:51

Alija bin Ebi Talib je rekao: „Kada je objavljen ajet: Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu./Nasr/, Poslanik je bio bolestan. Nedugo poslije toga izašao je među ljude, u četvrtak, ispeo se na minber, a zatim sjeo. Lice mu je bilo požutjelo a oči ispunjene suzama. Pozvao je Bilala i naredio mu da poziva ljude po Medini jer Allahov Poslanik hoće nešto da im oporuči. Bilal je pozivao, i stari i mladi su se sakupili. Sva svoja vrata ostavili su otvorena, a njihova roba na tržnici, ostala je bez čuvara. I djevojke su izašle iz svojih odaja kako bi čule Poslanikov vasijjet.

Dova mjeseca redžeba i ša’bana suad.h Wed, 05/15/2013 - 13:51

Allāhumme bārik lenā fī redžebe we ša’bāne we bellignā ramadāne.
„Allahu moj, blagoslovi nas u mjesecima redžebu i ša’banu i omogući da dočekamo ramazan“

Allahu moj, od Tebe molim oprost za sve za što sam Ti se ranije kajao, pa se tome povratih. I od Tebe oprost molim za sve ono čime same sam izazvao Tvoje nezadovoljstvo. Od Tebe oprost molim za sve blagodati koje sam upotrijebio pa sam preko njih samo svoju neposlušnost prema Tebi povećao.

Bolje je... meho.tr Tue, 04/16/2013 - 11:59

Bolje je vjerovati u Allaha nego  vjerovati  u  šejtana.
Bolje je biti pokoran Allahu nego biti pokoran šejtanu.
Bolje je činiti ibadet Allahu nego činiti ibadet šejtanu.
Bolje je vjerovati u Allahove poslanike nego u šejtanske izaslanike.
Bolje je vjerovati u Allahove objave nego u šejtanska  došaptavanja.
Bolje je vjerovati u Allahove meleke nego u šejtanluke.
Bolje je vjerovati u sudnjni dan nego biti šejtansko-dunjalučki rob.
Bolje je se pripremati za vječnost nego sve dati za prolaznost

A račun od Allaha, jeste li dobili? suad.h Wed, 03/20/2013 - 23:19

Čovjek koji je doživio sedamdeset godina dobio je bolest koja mu je onemogućavala da urinira. Doktori su mu rekli da je potrebna operacija kako bi ozdravio. On se složio da se uradi operacija, jer je bol bio prisutan već nekoliko dana. Kada je operacija bila gotova, doktor mu je uručio račun koji je sadržavao sve troškove tretmana. Nakon što je pogledao račun, čovjek je počeo plakati. Kada je ovo vidio, doktor je rekao: "Ako je cijena prevelika, mogli bi smo napraviti sporazum sa vama." Čovjek je na to odgovorio: "Ne plačem ja zbog novca.

Suština istinskog vjernika: malo zbori puno radi suad.h Mon, 03/11/2013 - 18:54

Koliko god da uradiš, poželjet ćeš da si više učinio...
U jednoj predaji stoji da se jedan od ashaba teško razbolio, nakon određenog vremana Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. ''Zar nije ništa kazao?'' upita Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: ''Kamo sreće da je bilo više puta...kamo sreće da je bio novi...kamo sreće da je bila čitava...''

Ljudi trebaju... suad.h Wed, 02/20/2013 - 23:27

Da nauče da nikoga ne mogu prisiliti da ih voli, mogu samo voljeti.
Da nauče da nije najvrednije ono što poseduju, nego ko su u svom životu.
Da nauče kako se nije dobro usporedjivati s drugima, jer on nema kopije.
Da nauče kako nije bogat onaj čovek koji najviše ima, nego onaj kojem najmanje treba.
Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se duboko povrijedi voljeno biće, a potom su potrebne godine da se izliječi.
Da nauče opraštati tako da sami opraštaju.
Da spoznaju kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali to ne znaju izreći niti pokazati.