Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Mon, 02/04/2019 - 12:10

Kur'anski ajet
''Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: 'Ne brini se, Allah je s nama!', pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar.'' Et-Tevbe, 40.

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Mon, 12/17/2018 - 15:11

Kur'anski ajet
''Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Sun, 10/14/2018 - 20:45

Kur'anski ajet
''Imetak i sinovi su ukras ovog svijeta, a trajno dobra djela su najbolje što tvoj Gospodar nagrađuje i najbolje u što se čovjek može nadati.'' El-Kehf, 46.

Hadis
''Na Sudnjem danu će za pojedinim ići dobra djela kao brda. Čovjek će zapitati: ''Šta je ovo?'' Tada će mu se reći: ''Ovo su sevabi od dova tvoga djeteta kojom je molio da ti se oproste‘grijesi''.

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Thu, 07/19/2018 - 13:42

Kur'anski ajet
''I požurite ka oprostu svoga Gospodara i Džennetu čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje, a koji je pripremljen za bogobojazne!'' Al Imran, 133.

Hadis
''Čija briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovom srcu, učinit će ga smirenim i dunjaluk će mu doći ponizno. A čija briga bude dunjaluk, Allah će mu siromaštvo dati pred njegovim očima, učinit će ga rastresenim i od dunjaluka mu neće doći osim ono što mu je propisano!''

Post nas uči odgovornosti naših misli, riječi i djela

Vjernik musliman posteći mora voditi računa o svojim mislima, riječima i djelima. Od Ebu 'Ubejde, r.a., prenosi se da je pripovijedio: ''Čuo sam kada Resulullah, a.s., kaže: '(Ramazanski) post je čovjekov štit sve dok ga on ne razdere!'…''

Pod ''štitom'' se ovdje misli na čovjekovu zaštitu, jer post štiti čovjeka od njegovog otvorenog neprijatelja – šejtana. Post štiti čovjeka od Allahove, dž.š., kazne i džehennemske vatre. Neko je upitao Božijeg Poslanika, a.s.: ''Šta je uzrok da post bude razderan?'' Na to je Resulullah, a.s., odgovorio: ''Kad čovjek laže i ogovara.''

Mjesec ramazan je mjesec dove

Allahov Poslanik, a.s., obavijestio nas je da, kada musliman učini dovu za nešto, ukoliko on ne moli za nešto što kida rodbinske veze ili nešto drugo što je grijeh, on će sigurno dobiti nešto od troje. Prvo: dobit će ono za šta čini dovu. A ukoliko to ne dobije, Allah, dž.š., će od njega otkloniti onoliku nesreću koliko je dobro iskao ili će mu dati istu toliku nagradu na ahiretu. U drugom hadisu se kaže da će Allah, dž.š., na Sudnjem danu pozvati Svoga roba i reći mu: “O, Moj robe, Ja sam ti naredio da činiš dovu Meni i obećao sam ti se odazvati na nju.

Ramazan je prilika za naše popravljanje

Ramazan je vrijeme kada se vjernik pita o svrsi i smislu vjerskih propisa. Post je propisan da bi nas uzdigao na deredžu bogobojaznih muslimana – svjesnih svojih mogućnosti, stanja, situacija i pozicija. Sve što radimo trebalo bi da bude temeljeno na kur‘ansko-sunnetskim naredbama, preporukama kao i zabranama. I naš post, i naši iftari, i naše teravije, i naša druženja u ramazanu šalju poruku o nama ko smo i kakvi smo, te kako razumijemo i praktikujemo našu vjeru Islam u svakodnevnom životu.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
“Ha Mim. Tako Mi Jasne Knjige, Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli, i Mi smo opominjatelji, u njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje”. Ed-Duhan, 1-2.

Hadis
Allahov voljeni poslanik Muhammed, alejhisselam, rekao je: “Svaka osoba koja posti posljednji ponedjeljak mjeseca šabana bit će nagrađena oprostom.”

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge ! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.'' El-Hudžurat, 12.