Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. o Hadždžu

 1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajuci spolni odnos sa ženom, niti ucini neki grijeh, vratice se (kuci bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
 2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!
 3. Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!
 4. Džabir, r.a, prenosi da je Resulullah (s.a.v.s.) rekao: Za primljen hadž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta! Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadž, Allahov Poslanice? Odgovorio je: U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obracao se drugima lijepom i prijatnom rijecju! U drugom rivajetu stoji: ...i nazivao ljudima selam!
 5. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik islama (s.a.v.s.) upitan: Koja djela su najvrednija? Allahov Poslanik (s.a.v.s.) odgovorio je: Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika! Ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Borba na Allahovom putu! Nakon toga, ponovo je upitan: A koje onda? Odgovorio je: Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadž!
 6. Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao:*Obavljajte hadž, jer on cisti grijehe, kao što voda cisti prljavštinu!*
 7. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.vs.) rekao: Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovacki mijeh odstranjuje u kovacnici trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim dženneta!
 8. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha pocinjenih izmedu njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta!
 9. Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Trošenje imetka na putu za hadž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagraduje se sedam stotina puta!
 10. Abdullah b. Amr, r.a, kaže: Cuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da je rekao: Ko tavaf ucini oko Kjabe i klanja dva rekjata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio!
 11. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik Istine (s.a.v.s.) rekao: Nema ni jednog muslimana koji zanoci sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadž puno spominjuci La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!
 12. Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao: Ko umre odlazeci u Mekku ili vracajuci iz nje, nece biti podvrgnut pregledu niti obracunu (na Sudnjem danu) ili ce mu biti oprošteno!
 13. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) Allaha molio: Moj Allahu, oprosti hadžiji i onome za koga hadžija bude oprost od grijeha tražio!
 14. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Uzmite od mene obrede hadža!
 15. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Svaki dan Allah spusti na hadžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf cine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju!
 16. Džabir b. Abdillah, r.a, kaže da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Hadžija nikada nece osiromašiti!
 17. Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika (s.a.v.s.) prenosi da je on rekao: Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobada svoje robove od džehennemske vatre, kao što to ucini na dan Arefata!
 18. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov Miljenik (s.a.v.s.) rekao: Šejtan se ni u jednom danu ne osjeca tako sicušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeca na dan Arefata i to, zbog toga, što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!
 19. Hasan b. Ali, r.a, kaže: 'Jedan covjek je došao Vjerovjesniku (s.a.v.s.) i rekao mu: Ja sam plašljiv i slab! On mu je rekao: Prihvati onda džihad koji bodlje nema. To je hadž!
 20. Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha (s.a.v.s.) da je rekao: Hadž je džihad svakog slabog!
 21. Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika (s.a.v.s.) hadis: Hadž i umra su džihad za starog, slabog i žene!
 22. Aiša, r.a, je rekla: Allahov Poslanice, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!? Ne! – odgovori Poslanik (s.a.v.s.) - Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadž!
 23. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblaciti rukavice, prekrivati lice i oblaciti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama ona može oblaciti odjecu kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gace i nakit.
 24. Aiša, r.a, kaže: Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf cinila a ni sa'j izmedu Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku (s.a.v.s.) koji mi je rekao: Radi onako kako radi svaki hadžija, izuzev tavafa oko Kjabe, dok ne budeš cista!
 25. Aiša, r.a, takodje, kaže: Namirisala sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) prilikom njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf oko Kjabe.
 26. Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) upitan: Koji hadž je najvredniji? Odgovorio je: U kome se telbija uci naglas i u kome se zakolje kurban!
 27. Zejd b. Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Došao mi je Džibril i kazao: Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je ona jedan od simbola hadža!
 28. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s) rekao: Kada hadžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa cak i zemlja, izgovore telbiju!
 29. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik (s.a.v.s.) izgovarao glasio: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni'mete leke ve-l-mulk. La šerike lek! (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodati i vlast! Ti nemaš sudruga!).
 30. Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) nije prestajao sa ucenjem telbije dok nije poceo bacati kamencice na Akabi!
 31. Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik (s.a.v.s.) je došavši u Mekku, nakon obilaska Kjabe sedam puta, klanjao dva rekjata iza Mekami-Ibrahima!
 32. Abdullah b. Abbas, r.a, veli: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) je došao u Mekku, obavio tavaf oko Kjabe, obavio sa'j izmedu Safe i Merve, i nakon tog svog obilaska oko nje, nije se više približavao Kjabi sve dok se nije vratio sa Arefata!
 33. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Tavaf oko Kjabe slici klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa možete razgovarati, pa ko tom prilikom bude htio govoriti, neka, govori samo ono što je dobro!
 34. Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) obilazio je oko Kjabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega necim što je imao kod sebe  i izgovarao tekbir!
 35. Abis b. Rebi'a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!
 36. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Allah ce na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa ocima i jezikom, koji ce svjedociti onima koji su ga prilikom hadža doticali!
 37. Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) prilikom Oprosnog hadža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu!
 38. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proucenim ikametom za svaki od tih namaza; izmedju, a nakon njih, nije klanjao nikakvu nafilu!
 39. Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili!
 40. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu! Upitali su: Pa cak i od džihada na Allahovom putu?! Odgovorio je: Pa cak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga covjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, onda, ništa od toga ne vrati!